Keskimääräiset yksikköhinnat vuonna 2014

 

Valtioneuvosto on vahvistanut vuoden 2014 keskimääräiset yksikköhinnat

 

Valtioneuvosto on vahvistanut 3.10.2013 valtion rahoituksen perusteena käytettävät arvonlisäverottomat keskimääräiset yksikköhinnat lukiota, ammatillista koulutusta, ammattikorkeakouluja, opetustuntien perusteella rahoitettavaa taiteen perusopetusta ja kansalaisopistoja varten.

 

Yksikköhintoja laskettaessa on otettu huomioon mm. eduskunnalle 16.9.2013 annettuun valtion talousarvioesitykseen liittyvään hallituksen esitykseen sisältyvät kustannustason tarkistuksen tekemättä jättämistä koskevat muutokset ja lukiokoulutuksen ja ammatillisen peruskoulutuksen keskimääräisen yksikköhinnan alentamista koskevat säännökset vuonna 2014.

 

Näiden keskimääräisten yksikköhintojen perusteella opetus- ja kulttuuriministeriö määrää koulutuksen järjestäjille kunkin mainitun koulutusmuodon valtionosuuden perusteena käytettävät yksikköhinnat.

 

 

Keskimääräiset yksikköhinnat 2014
(arvonlisäverottomat)

euroa / yksikkö

ALV korotus
yksityisille koulutuksen
järjestäjille,
%

Lukio (euroa/opiskelija)

6 425,98

3,71

Ammatillinen koulutus (euroa/opiskelija)

10 970,06

5,20

Ammattikorkeakoulu (euroa/opiskelija)

7 688,83

4,03

Taiteen perusopetus (euroa/opetustunti)

74,66

2,42

Vapaa sivistystyö kansalaisopistoissa
(euroa/opetustunti)

82,60

3,06