Keskimääräiset yksikköhinnat vuonna 2015

 

Valtioneuvosto on vahvistanut vuoden 2015 keskimääräiset yksikköhinnat

 

Valtioneuvosto vahvisti 20.11.2014 valtion rahoituksen perusteena käytettävät arvonlisäverottomat keskimääräiset yksikköhinnat lukiota, ammatillista koulutusta, opetustuntien perusteella rahoitettavaa taiteen perusopetusta ja kansalaisopistoja varten ja asetuksen muutoksella 12.3.2015 valtioneuvosto vahvisti lukiokoulutuksen keskimääräiseksi yksikköhinnaksi 6004,93 euroa/opiskelija, kun hallituksen esityksen (HE 136/2014) rauettua lukiokoulutuksen keskimääräiseen yksikköhintaan hallituksen esityksen perusteella sisältynyt 0,40 euron suuruinen vähennys poistettiin.

 

Ammattikorkeakoulujen rahoituksen sääntely siirtyy vuodesta 2015 alkaen opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetusta laista ammattikorkeakoululakiin.

 

Keskimääräisiä yksikköhintoja laskettaessa on otettu huomioon eduskunnalle 20.11.2014 annettuun valtion talousarvioesitykseen liittyvään hallituksen esitykseen sisältyvät valtiontalouden säästöpäätökset, joiden mukaisesti lukiokoulutuksen ja ammatillisen peruskoulutuksen keskimääräistä yksikköhintaa alennetaan vuotta 2015 koskien.

 

Näiden keskimääräisten yksikköhintojen perusteella opetus- ja kulttuuriministeriö määrää koulutuksen järjestäjille kunkin mainitun koulutusmuodon valtionosuuden perusteena käytettävät yksikköhinnat. 

 

 

Keskimääräiset yksikköhinnat 2015
(arvonlisäverottomat)

Euroa/

yksikkö

Alv-korotus
yksityisille koulutuksen
järjestäjille, %

Lukio (euroa/opiskelija)

6 004,93

3,71

Ammatillinen koulutus (euroa/opiskelija)

10 782,42

5,20

Taiteen perusopetus (euroa/opetustunti)

75,48

2,42

Vapaa sivistystyö kansalaisopistoissa
(euroa/opetustunti)

83,51

3,06