Opetusministeriön rahoituspäätökset vuodelle 2000
Opetusministeriö tekee opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaiset ylläpitäjäkohtaiset rahoituspäätökset pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa. Ensimmäinen päätös tehdään edellisen vuoden lopulla seuraavaa vuotta koskien ja lopullinen tarkistuspäätös varainhoitovuoden joulukuussa. Lisäksi rahoituspäätöksiä tehdään varainhoitovuoden aikana mikäli oppilaitosverkostossa tapahtuu muutoksia syyslukukauden alussa. Näiltä sivuilta löytyvät vuoden 2000 viimeisimmät rahoituspäätökset. 
Lukuohje
Yleinen
Yksityiskohtainen
Päivitetty
Rahoituspäätökset 2000
(tarkistettu joulukuussa 2000)
Raportti
Raportti
23.6.2003

 
Lukuohje
Raportit ovat html-muotoisia. Jos raportti ei mahdu lukukelpoisena näytöllesi, voit pienentää sitä selaimesi komennolla "fontit - pienennä/decrease font". 
Yleinen rahoituspäätösraportti kuvaa tehtäväkohtaisen opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksen jakautumista koulutuksen järjestäjttäin siten, että kutakin järjestäjää vastaa yksi rivi raportilla. Raportti on järjestetty omistajatyypeittäin aakkosjärjestyksessä.
Yksityiskohtainen rahoitusraportti kuvaa koulutuksen järjestäjän rahoituksen muodostumista koulutusmuodoittain, siten että eri rahoitusperusteiset koulutukset ovat omilla riveillään. Haluamaasi kohtaan pääset selaimesi "etsi/find in page" -komennolla antamalla hakusanaksi esim. koulutuksen järjestäjän nimen tai nimen osan. 
Päivitetty -sarake kertoo sen päivämäärän, jolloin raportti on viety tälle www-sivulle. Joskus rahoituspäätökset joudutaan uusimaan kesken vuotta, jolloin sarake kertoo uuden rahoituspäätöksen päivitysajankohdan.
Raporttien tulostaminen sellaisenaan ei ole suositeltavaa niiden laajuuden vuoksi. Saat haluamasi osat raporteista siirrettyä toisessa ohjelmassa (esim. Excel, Word, WP jne.) tulostettavaksi / käsiteltäväksi seuraavasti: 
 1. Maalaa hiirellä haluamasi osa raportista ja siirrä se leikepöydän (clipboard) kautta toiseen ohjelmaan komennoilla    "kopioi/copy" ja "liitä/paste". 
 2. Muuta tarvittaessa valitsemasi ohjelman sivun asetuksista paperin asennoksi "vaaka/landscape".
 3. Jos sarakkeet eivät ole siististi pystysuorassa, maalaa hiirellä valitsemasi osa tai "aktivoi  kaikki" ja muuta kirjasimeksi (fonts) esim. "Courier" tai "r_ansi" sekä pienennä kirjasinkokoa tarvittaessa.