OPH logoOPETUSHALLITUS
Tieto ja rahoitus
puh: 040 348 7090
E-mail: laskentapalvelut@oph.fiOpetusministeriön rahoituspäätökset vuodelle 2008

 

Opetusministeriö tekee opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaiset ylläpitäjäkohtaiset rahoituspäätökset pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa. Ensimmäinen päätös tehdään edellisen vuoden lopulla seuraavaa vuotta koskien ja lopullinen tarkistuspäätös varainhoitovuoden joulukuussa. Lisäksi rahoituspäätöksiä tehdään varainhoitovuoden aikana mikäli oppilaitosverkostossa tapahtuu muutoksia syyslukukauden alussa.  


Opetushallituksen rahoitus- ja kustannustietopalvelut -yksikkö on koonnut opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta julkaisun, joka kertoo rahoituksen yleisistä perusteista

sekä yksikköhintojen ja rahoituksen määräytymisestä koulutus- ja kulttuurimuodoittain.

 

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus 2008.


Näiltä sivuilta löytyvät vuoden 2008 viimeisimmät rahoituspäätökset.

 

Yleinen

Yksityiskohtainen

Päivitetty

Rahoituspäätökset 2008

Raportti

Raportti

24.8.2011

Kunnan rahoitusosuus 2008

769,32 euroa/asukas

Laskelma

10.12.2008

 

 


Lukuohje

Raportit ovat html-muotoisia. Jos raportti ei mahdu lukukelpoisena näytöllesi, voit pienentää sitä selaimesi komennolla "fontit - pienennä/decrease font".


Yleinen rahoituspäätösraportti kuvaa tehtäväkohtaisen opetus- ja kulttuuri-
toimen rahoituksen jakautumista koulutuksen järjestäjttäin siten, että kutakin järjestäjää vastaa yksi rivi raportilla. Raportti on järjestetty omistajatyypeittäin aakkosjärjestyksessä.


Yksityiskohtainen
rahoitusraportti kuvaa koulutuksen järjestäjän rahoituksen laskentaa koulutusmuodoittain, siten että kutakin järjestäjää kohden on yksi n. A4-kokoinen sivu. Tällaisten raporttien kohdalla raporttiluettelossa oleva linkki aukaisee luettelon raportilla olevista koulutuksen järjestäjistä. Valitsemalla haluamasi koulutuksen järjestäjän saat vain ko. koulutuksen järjestäjää koskevan osan raportista latautumaan työasemaasi. Täten latautumisajat ovat yleensä varsin lyhyitä. 


Päivitetty -sarake kertoo sen päivämäärän, jolloin raportti on viety tälle www-sivulle. Joskus rahoituspäätökset joudutaan uusimaan kesken vuotta, jolloin sarake kertoo uuden rahoituspäätöksen päivitysajankohdan.

Useimpien raporttien tulostaminen sellaisenaan ei ole suositeltavaa niiden laajuuden vuoksi. Ohje raporttien siirtoon esim. taulukkolaskentaohjelmaan löytyy täältä.

 


Takaisin