Kuvaus: OPH logoOPETUSHALLITUS
Tieto ja rahoitus
puh: 040 348 7090
E-mail: laskentapalvelut@oph.fi


Opetusministeriön rahoituspäätökset vuodelle 2009

 

Opetusministeriö tekee opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaiset ylläpitäjäkohtaiset rahoituspäätökset pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa. Ensimmäinen päätös tehdään edellisen vuoden lopulla seuraavaa vuotta koskien ja lopullinen tarkistuspäätös varainhoitovuoden joulukuussa. Lisäksi rahoituspäätöksiä tehdään varainhoitovuoden aikana, mikäli oppilaitosverkostossa tapahtuu muutoksia syyslukukauden alussa.  

 

Opetushallituksen Tieto ja rahoitus -yksikkö on koonnut opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta julkaisun, joka kertoo rahoituksen yleisistä perusteista sekä yksikköhintojen ja rahoituksen määräytymisestä koulutus- ja kulttuurimuodoittain.

 

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus 2009


 Näiltä sivuilta löytyvät vuoden 2009 viimeisimmät rahoituspäätökset.

 

 

Yleinen

Yksityiskohtainen

Päivitetty

Rahoituspäätökset 2009

Raportti

Raportti

15.8.2012

Kunnan rahoitusosuus 2009

795,53 euroa/asukas

Laskelma

15.12.2009

 

 

 Lukuohje

Raportit ovat html-muotoisia. Jos raportti ei mahdu lukukelpoisena näytöllesi, voit pienentää sitä selaimesi komennolla "fontit - pienennä/decrease font".


Yleinen rahoituspäätösraportti kuvaa tehtäväkohtaisen opetus- ja kulttuuri-
toimen rahoituksen jakautumista koulutuksen järjestäjittäin siten, että kutakin järjestäjää vastaa yksi rivi raportilla. Raportti on järjestetty omistajatyypeittäin aakkosjärjestyksessä.


Yksityiskohtainen rahoitusraportti kuvaa koulutuksen järjestäjän rahoituksen laskentaa koulutusmuodoittain, siten että kutakin järjestäjää kohden on yksi n. A4-kokoinen sivu. Tällaisten raporttien kohdalla raporttiluettelossa oleva linkki aukaisee luettelon raportilla olevista koulutuksen järjestäjistä. Valitsemalla haluamasi koulutuksen järjestäjän saat vain ko. koulutuksen järjestäjää koskevan osan raportista latautumaan työasemaasi. Täten latautumisajat ovat yleensä varsin lyhyitä. 


Päivitetty -sarake kertoo sen päivämäärän, jolloin raportti on viety tälle www-sivulle. Joskus rahoituspäätökset joudutaan uusimaan kesken vuotta, jolloin sarake kertoo uuden rahoituspäätöksen päivitysajankohdan.

Useimpien raporttien tulostaminen sellaisenaan ei ole suositeltavaa niiden laajuuden vuoksi. Ohje raporttien siirtoon esim. taulukkolaskentaohjelmaan löytyy täältä.


Takaisin