OPETUSHALLITUS

Tieto ja rahoitus

sp. laskentapalvelut@oph.fi

 
 

 

 


       

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituspäätökset vuodelle 2011

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö tekee opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaiset ylläpitäjäkohtaiset rahoituspäätökset pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa. Ensimmäinen päätös tehdään edellisen vuoden lopulla seuraavaa vuotta koskien ja lopullinen tarkistuspäätös varainhoitovuoden joulukuussa. Lisäksi rahoituspäätöksiä tehdään varainhoitovuoden aikana, mikäli oppilaitosverkostossa tapahtuu muutoksia syyslukukauden alussa.

 

Opetushallituksen tieto- ja rahoitusyksikön rahoitustiimi on koonnut julkaisun ”Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus, Yksikköhintojen ja rahoituksen määräytyminen vuonna 2011”. Julkaisussa kerrotaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksen yleisistä perusteista sekä yksikköhintojen ja rahoituksen määräytymisestä palveluittain.

 

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus 2011 -julkaisu

 

Näiltä sivuilta löytyvät vuoden 2011 viimeisimmät rahoituspäätökset.

 

Yleinen

Yksityiskohtainen

Päivitetty

Rahoituspäätökset 2011

Raportti

Raportti

10.10.2012

Maksuerittelyraportti 2011

Raportti

Raportti

10.10.2012

Kunnan rahoitusosuus 2011

346,82

euroa/asukas

Laskelma

2.1.2012

Esi- ja perusopetuksen rahoituksen perusteet 2011

Raportin kuvaus

Raportti

2.1.2012

 

 

Lukuohje

Raportit ovat html-muotoisia. Jos raportti ei mahdu lukukelpoisena näytöllesi, voit pienentää sitä selaimesi komennolla "fontit - pienennä/decrease font".


Yleinen rahoituspäätösraportti kuvaa tehtäväkohtaisen opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksen jakautumista koulutuksen järjestäjittäin siten, että kutakin järjestäjää vastaa yksi rivi raportilla. Raportti on järjestetty omistajatyypeittäin aakkosjärjestyksessä.


Yksityiskohtainen rahoitusraportti kuvaa koulutuksen järjestäjän rahoituksen laskentaa koulutusmuodoittain, siten että kutakin järjestäjää kohden on yksi n. A4-kokoinen sivu. Tällaisten raporttien kohdalla raporttiluettelossa oleva linkki aukaisee luettelon raportilla olevista koulutuksen järjestäjistä. Valitsemalla haluamasi koulutuksen järjestäjän saat vain ko. koulutuksen järjestäjää koskevan osan raportista latautumaan työasemaasi. Täten latautumisajat ovat yleensä varsin lyhyitä. 


Päivitetty -sarake kertoo sen päivämäärän, jolloin raportti on viety tälle www-sivulle. Joskus rahoituspäätökset joudutaan uusimaan kesken vuotta, jolloin sarake kertoo uuden rahoituspäätöksen päivitysajankohdan.

Useimpien raporttien tulostaminen sellaisenaan ei ole suositeltavaa niiden laajuuden vuoksi. Ohje raporttien siirtoon esim. taulukkolaskentaohjelmaan löytyy täältä.