Opetusministeriön rahoituspäätökset 1999
Opetusministeriö tekee ylläpitäjäkohtaiset rahoituspäätökset pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa. Ensimmäinen päätös tehdään edellisen vuoden lopulla seuraavaa vuotta koskien ja lopullinen tarkistuspäätös varainhoitovuoden joulukuussa. Lisäksi rahoituspäätöksiä tehdään varainhoitovuoden aikana mikäli oppilaitosverkostossa tapahtuu muutoksia syyslukukauden alussa. Näiltä sivuilta löytyvät vuoden 1999 viimeisimmät rahoituspäätökset. 

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaiset päätökset 1999 (päivitetty 24.6.2003)


© 1999 Opetushallitus