Kustannustilastot vuonna 1995
Käyttökustannusten tilastotaulukot ovat Excel 4.0 -muodossa. Jokainen taulukkolinkki avaa Excel-ohjelman, jos se on määritelty selaimesi oletusarvoihin.
Yhteenvetotaulukot
Peruskoulut
Peruskouluasteen erityisopetus
Lukiot
Ammatilliset oppilaitokset
Ammatilliset erikoisoppilaitokset
Ammatilliset erityisoppilaitokset
Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset
Oppisopimuskoulutus
Musiikkioppilaitokset
Liikunnan koulutuskeskukset
osoite puh email OPH EDUFI

Lisätietoja Opetushallituksen www-sivuista

webmaster@edu.fi