Ammatillisen peruskoulutuksen tulosrahoitus vuonna 2006

Tulosmittarit ja tulosindeksi 2006
 

Mittarit (päivitetty 12.5.2006)

Tulosindeksi (html) - (excel 2002)

Tulosindeksi, standardoidut mittarit (html)

M1 työllistymismittari (html)
M2 jatko-opiskelumittari (html)
M3 keskeyttämismittari (html)
M4 läpäisymittari (html)
M5 opettajien kelpoisuusmittari (html)
M6 henkilöstön kehittämismittari (html)

Tulosmittariseloste 2006 (pdf)

Tulosindeksin vaikutus yksikköhintaan (html)
 

Lisätietoja

Opetushallitus

Lea Juhola

(09) 7747 7342,
lea.juhola@oph.fi

Raakel Tiihonen

(09) 7747 7921,
raakel.tiihonen@oph.fi

Opetusministeriö

Jukka Lehtinen

(09) 1607 7224,
jukka.lehtinen@minedu.fi

Mika Tammilehto

(09) 1607 7316,
mika.tammilehto@minedu.fi