Ammatillisen peruskoulutuksen tulosrahoitus vuonna 2007

Tulosmittarit ja tulosindeksi 2007
 

Mittarit

Tulosindeksi (html) - xls

Tulosindeksi, standardoidut mittarit (html) - xls

M1 työllistymismittari (html) - xls
M2 jatko-opiskelumittari (html) - xls
M3 keskeyttämismittari (html) - xls
M4 läpäisymittari (html) - xls
M5 opettajien kelpoisuusmittari (html) - xls
M6 henkilöstön kehittämismittari (html) - xls

Tulosmittariseloste 2007 (pdf)
 
 

Lisätietoja

Opetushallitus

Lea Juhola

(09) 7747 7342,
lea.juhola@oph.fi

Raakel Tiihonen

(09) 7747 7921,
raakel.tiihonen@oph.fi

Opetusministeriö

Jukka Lehtinen

(09) 1607 7224,
jukka.lehtinen@minedu.fi

Mika Tammilehto

(09) 1607 7316,
mika.tammilehto@minedu.fi