Ammatillisen peruskoulutuksen tulosrahoitus vuonna 2007

Tulosmittarit ja tulosindeksi 2007
 

Mittarit

Tulosindeksi (html) - xls

Tulosindeksi, standardoidut mittarit (html) - xls

M1 työllistymismittari (html) - xls
M2 jatko-opiskelumittari (html) - xls
M3 keskeyttämismittari (html) - xls
M4 läpäisymittari (html) - xls
M5 opettajien kelpoisuusmittari (html) - xls
M6 henkilöstön kehittämismittari (html) - xls

Tulosmittariseloste 2007 (pdf)
 
 
Lisätietoja
Opetushallitus
Lea Juhola (09) 7747 7342,
lea.juhola@oph.fi
Raakel Tiihonen (09) 7747 7921,
raakel.tiihonen@oph.fi
Opetusministeriö
Jukka Lehtinen (09) 1607 7224,
jukka.lehtinen@minedu.fi
Mika Tammilehto (09) 1607 7316,
mika.tammilehto@minedu.fi