Tulosmittarit ja tulosindeksi 2010

Ammatillisen peruskoulutuksen tulosrahoitus vuonna 2010

Tulosindeksi (html) - xls

Tulosindeksi, standardoidut mittarit (html) - xls

M1 työllistymismittari (html) - xls
M2 jatko-opiskelumittari (html) - xls
M3 keskeyttämismittari (html) - xls
M4 läpäisymittari (html) - xls
M5 opettajien kelpoisuusmittari (html) - xls
M6 henkilöstön kehittämismittari (html) - xls

Tulosmittariseloste vuodelle 2010 (pdf)

Information om resultatmätarna för år 2010 (pdf)

 

Ammatillisen lisäkoulutuksen tulosrahoitus vuonna 2010

Ammatillisen lisäkoulutuksen tulosrahoitusosuuksien määräytyminen koulutuksen järjestäjittäin

Ammatillisen lisäkoulutuksen tulosrahoitusosuuksien määräytyminen koulutusaloittain yhteensä

 

Ammatillisen lisäkoulutuksen tuloksellisuusrahoitus 2010 (pdf)

Resultatfinansiering för yrkesinriktad tilläggsutbildning i läroanstaltssform år 2010 (pdf)

Oppisopimuskoulutuksena järjestettävän ammatillisen lisäkoulutuksen tulosrahoitus vuonna 2010

Oppisopimuksena järjestettävän ammatillisen lisäkoulutuksen tulosrahoituksen laskenta vuodelle 2010

 

Lisätietoja

Opetushallitus

Lea Juhola

040 348 7342
lea.juhola@oph.fi

Raakel Tiihonen

040 348 7921
raakel.tiihonen@oph.fi

Tarja Mäkinen

040 348 7656

tarja.makinen@oph.fi

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Jukka Lehtinen

(09) 1607 7224
jukka.lehtinen@minedu.fi

Mika Tammilehto

(09) 1607 7391
mika.tammilehto@minedu.fi