Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuus vuonna 2011

Ammatillinen peruskoulutus

Raportit on ajettu vuoden 2009 saajatasolla.

T02YHTS6MS11                  Tulosrahoituksen standardoidut mittariarvot ja tulosindeksi (html) - xls

T02YHT6MS11                    Tulosrahoitusmittareiden perusarvot ja tulosindeksi (html) - xls

T02OPKE6MS11                  Opettajien kelpoisuusmittari (html) - xls
T02HEKE6MS11                  Henkilöstön kehittämismittari (html) - xls
T02VAIK6MS11                   Vaikuttavuusmittari (html) - xls

 

          T02TURY6MS11        T1. Tarkastelujoukon opiskelijoiden jakautuminen tulosryhmiin prosenttiosuuksina (html) - xls
T02KOUL6MS11        T2. Opiskeluun liittyviä taustatekijöitä ja tutkinnon suorittamisaste (html) - xls
T02ALUE6MS11        T3. Opiskelijoiden ensisijainen sijoittumisseutukunta (html) - xls

T02KALA6MS11         T4. Opiskelijoiden jakauma koulutusaloittain (html) - xls

T02TUKA6MS11        T5. Opiskelijoiden koulutus-/menestystaustoja (html) - xls

T02LAPP6MS11         T6. 1. vuoden opiskelijoiden läpäisyprosentti ja aloitusvuoden mukainen osuus opiskelijoista (html) - xls

T022HETI6MS11       T7. Opiskelijoiden henkilökohtaisia taustatekijöitä (html) - xls

 

K32K7YM                            Tulosrahoituksen mittareiden pohjatiedot maakunnittain ja yhteensä

 

Tulosmittariseloste vuodelle 2011 (pdf)

Perfomance Indicator for Initial Vocational Education and Training in Finland 2011 (pdf)

Information om resultatmätarna för år 2011 (pdf)    

 

Koelaskentataulukko 2011

Provkalkyleringsprogrammet 2011

 

Ammatillisen peruskoulutuksen tulosrahoitusseminaari 17.9.2010

Esityskalvot                         Mika Tammilehto               Uudistuvan tulosrahoituksen koulutuspoliittiset tavoitteet

                                            Hanna Virtanen                  Vaikuttavuusmittari

                                            Hilkka Kousa                       Vaikuttavuusmittarissa käytettävä aineisto ja tietojen saatavuus

                                            Raakel Tiihonen                  Tulosrahoituksen mittariseloste ja tulosrahoitus osana ammatillisen peruskoulutuksen rahoitusta

                                            Johan Hahkala                    Kommenttipuheenvuoro 1

                                            Maarit Kallio-Savela           Kommenttipuheenvuoro 2

 

 

Lisätietoja

Lea Juhola

029 533 1300
lea.juhola@oph.fi

 

Ammatillinen lisäkoulutus

Oppilaitosmuotoinen ammatillinen lisäkoulutus

T14TRP6SX11                      Ammatillisen lisäkoulutuksen tulosrahoitusosuuksien määräytyminen koulutuksen järjestäjittäin (html)          

T14TRP6YX11                     Ammatillisen lisäkoulutuksen tulosrahoitusosuuksien määräytyminen koulutusaloittain yhteensä (html)

 

Ammatillisen lisäkoulutuksen tuloksellisuusrahoitus vuonna 2011 (pdf)

Resultatfinansiering för yrkesinriktad tilläggsutbildning i läroanstaltsform år 2011 (pdf)

Oppisopimuskoulutuksena järjestettävä ammatillinen lisäkoulutus

T13TRP6S11                        Oppisopimuksena järjestettävän ammatillisen lisäkoulutuksen tulosrahoituksen laskenta vuodelle 2011 (html)                

 

Lisätietoja

Lea Juhola, oppisopimuskoulutus

029 533 1300
lea.juhola@oph.fi

Tarja Mäkinen, oppilaitosmuotoinen ammatillinen lisäkoulutus

029 533 1150

tarja.makinen@oph.fi