Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuus vuonna 2013

Ammatillinen peruskoulutus

Raportit on ajettu vuoden 2011 saajatasolla.

T02YHTS6MS13                  Tulosrahoituksen standardoidut mittariarvot ja tulosindeksi (html) - xls

T02YHT6MS13                    Tulosrahoitusmittareiden perusarvot ja tulosindeksi (html) - xls

T02OPKE6MS13                  Opettajien kelpoisuusmittari (html) - xls
T02HEKE6MS13                  Henkilöstön kehittämismittari (html) - xls
T02VAIK6MS13                   Vaikuttavuusmittari (html) - xls

 

         T02TURY6MS13        T1. Tarkastelujoukon opiskelijoiden jakautuminen tulosryhmiin prosenttiosuuksina (html) - xls
T02KOUL6MS13        T2. Opiskeluun liittyviä taustatekijöitä ja tutkinnon suorittamisaste (html) - xls
T02ALUE6MS13        T3. Opiskelijoiden ensisijainen sijoittumisseutukunta (html) - xls

T02KALA6MS13         T4. Opiskelijoiden jakauma koulutusaloittain (html) - xls

T02TUKA6MS13        T5. Opiskelijoiden koulutus-/menestystaustoja (html) - xls

T02LAPP6MS13         T6. 1. vuoden opiskelijoiden läpäisyprosentti ja aloitusvuoden mukainen osuus opiskelijoista (html) - xls

T022HETI6MS13       T7. Opiskelijoiden henkilökohtaisia taustatekijöitä (html) - xls

 

K32K7YM                            Tulosrahoituksen mittareiden pohjatiedot maakunnittain ja yhteensä

K32K7S                                Tulosrahoituksen mittareiden koulutuksen järjestäjäkohtaiset pohjatiedot

 

Tulosmittariseloste vuodelle 2013 (pdf)

Information om resultatmätarna för år 2013 (pdf)

Performance Indicator for Initial Vocational Education and Training in Finland (pdf)

 

Linkit:

Koelaskentataulukko 2013

Provkalkyleringsprogrammet 2013

  

Lisätietoja

Lea Juhola

029 533 1300
lea.juhola@oph.fi

Ammatillinen lisäkoulutus

Oppilaitosmuotoinen ammatillinen lisäkoulutus

T14TRP6SX13                      Ammatillisen lisäkoulutuksen tulosrahoitusosuuksien määräytyminen koulutuksen järjestäjittäin (html)         

T14TRP6YX13                     Ammatillisen lisäkoulutuksen tulosrahoitusosuuksien määräytyminen koulutusaloittain yhteensä (html)

 

Ammatillisen lisäkoulutuksen tuloksellisuusrahoitus vuonna 2013 (pdf)

Resultatfinansiering för yrkesinriktad tilläggsutbildning i läroanstaltsform år 2013 (pdf)

Oppisopimuskoulutuksena järjestettävä ammatillinen lisäkoulutus

T13TRP6S13                        Oppisopimuksena järjestettävän ammatillisen lisäkoulutuksen tulosrahoituksen laskenta vuodelle 2013 (html)               

 

Lisätietoja

Lea Juhola, oppisopimuskoulutus

029 533 1300
lea.juhola@oph.fi

Antti Markkanen, oppilaitosmuotoinen ammatillinen lisäkoulutus

029 533 1423

antti.markkanen@oph.fi