Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuus vuonna 2014

Ammatillinen peruskoulutus

Raportit on ajettu vuoden 2012 saajatasolla.

T02YHTS6MS14                  Tulosrahoituksen standardoidut mittariarvot ja tulosindeksi (html) - xls

T02YHT6MS14                    Tulosrahoitusmittareiden perusarvot ja tulosindeksi (html) - xls

T02OPKE6MS14                  Opettajien kelpoisuusmittari (html) - xls
T02HEKE6MS14                  Henkilöstön kehittämismittari (html) - xls
T02VAIK6MS14                   Vaikuttavuusmittari (html) - xls

 

          T02TURY6MS14 T1. Tarkastelujoukon opiskelijoiden jakautuminen tulosryhmiin prosenttiosuuksina (html) - xls
T02KOUL6MS14 T2. Opiskeluun liittyviä taustatekijöitä ja tutkinnon suorittamisaste (html) - xls
T02ALUE6MS14 T3. Opiskelijoiden ensisijainen sijoittumisseutukunta (html) - xls

T02KALA6MS14 T4. Opiskelijoiden jakauma koulutusaloittain (html) - xls

T02TUKA6MS14 T5. Opiskelijoiden koulutus-/menestystaustoja (html) - xls

T02LAPP6MS14  T6. 1. vuoden opiskelijoiden läpäisyprosentti ja aloitusvuoden mukainen osuus opiskelijoista (html) - xls

T022HETI6MS14 T7. Opiskelijoiden henkilökohtaisia taustatekijöitä (html) - xls

 

K32K7YM                            Tulosrahoituksen mittareiden pohjatiedot maakunnittain ja yhteensä (html)

K32K7S                                Tulosrahoituksen mittareiden koulutuksen järjestäjäkohtaiset pohjatiedot (html)

 

Tulosmittariseloste vuodelle 2014 (pdf)

Information om resultatmätarna för år 2014 (pdf)

Performance Indicator for Initial Vocational Education and Training in Finland (pdf)

 

Koelaskentataulukko 2014 (xls)

 

Lisätietoja

Ammatillinen peruskoulutus

Erityisasiantuntija Lea Juhola

lea.juhola@oph.fi

 

029 533 1300

Ammatillinen lisäkoulutus

Oppilaitosmuotoinen ammatillinen lisäkoulutus

T14TRP6SX14                     Ammatillisen lisäkoulutuksen tulosrahoitusosuuksien määräytyminen koulutuksen järjestäjittäin (html)         

T14TRP6YX14                     Ammatillisen lisäkoulutuksen tulosrahoitusosuuksien määräytyminen koulutusaloittain yhteensä (html)

 

Ammatillisen lisäkoulutuksen tuloksellisuusrahoitus vuonna 2014 (pdf)

Resultatfinansiering för yrkesinriktad tilläggsutbildning i läroanstaltsform år 2014 (pdf)

Oppisopimuskoulutuksena järjestettävä ammatillinen lisäkoulutus

T13TRP6S14                        Oppisopimuksena järjestettävän ammatillisen lisäkoulutuksen tulosrahoituksen laskenta vuodelle 2014 (html)               

Lisätietoja

Oppisopimuskoulutus

Erityisasiantuntija Lea Juhola

lea.juhola@oph.fi

 

029 533 1300

Oppilaitosmuotoinen ammatillinen lisäkoulutus

Erityisasiantuntija Antti Markkanen

antti.markkanen@oph.fi

 

029 533 1423