Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuus vuonna 2016

Ammatillinen peruskoulutus

Raportit on ajettu vuoden 2014 saajatasolla.

T02YHTS6MS Tulosrahoituksen standardoidut mittariarvot ja tulosindeksi (html) - xls

T02YHT6MS Tulosrahoitusmittareiden perusarvot ja tulosindeksi (html) - xls

T02OPKE6MS Opettajien kelpoisuusmittari (html) - xls
T02HEKE6MS Henkilöstön kehittämismittari (html) - xls
T02VAIK6MS Vaikuttavuusmittari (html) - xls

 

T02TURY6MS T1. Tarkastelujoukon opiskelijoiden jakautuminen tulosryhmiin prosenttiosuuksina (html) - xls

T02KOUL6MS T2. Opiskeluun liittyviä taustatekijöitä ja tutkinnon suorittamisaste (html) - xls

T02ALUE6MS T3. Opiskelijoiden ensisijainen sijoittumisseutukunta (html) - xls

T02KALA6MS T4. Opiskelijoiden jakauma koulutusaloittain (html) - xls

T02TUKA6MS T5. Opiskelijoiden koulutus-/menestystaustoja (html) - xls

T02LAPP6MS T6. 1. vuoden opiskelijoiden läpäisyprosentti ja aloitusvuoden mukainen osuus opiskelijoista (html) - xls

T022HETI6MS T7. Opiskelijoiden henkilökohtaisia taustatekijöitä (html) - xls

 

K32K7YM Tulosrahoituksen mittareiden pohjatiedot maakunnittain ja yhteensä (html)

K32K7S Tulosrahoituksen mittareiden koulutuksen järjestäjäkohtaiset pohjatiedot (html)

 

Tulosmittariseloste vuodelle 2016 (pdf)

Information om resultatmätarna för år 2016 (pdf)

Performance Indicator for Initial Vocational Education and Training in Finland  (pdf)

 

Koelaskentataulukko 2016 (xls)

 

Lisätietoja

Ammatillinen peruskoulutus

Erityisasiantuntija Lea Juhola puh. 029 533 1300

lea.juhola@oph.fi

Ammatillinen lisäkoulutus

Oppilaitosmuotoinen ammatillinen lisäkoulutus

T14TRP6SX Ammatillisen lisäkoulutuksen tulosrahoitusosuuksien määräytyminen koulutuksen järjestäjittäin (html)

T14TRP6YX Ammatillisen lisäkoulutuksen tulosrahoitusosuuksien määräytyminen koulutusaloittain yhteensä (html)

 

Ammatillisen lisäkoulutuksen tuloksellisuusrahoitus vuonna 2016 (pdf)

Resultatfinansiering för yrkesinriktad tilläggsutbildning i läroanstaltsform år 2016(pdf)

 

Lisätietoja

Oppilaitosmuotoinen ammatillinen lisäkoulutus

Kouluneuvos Antti Markkanen puh. 029 533 1423

antti.markkanen@oph.fi

 

Oppisopimuskoulutuksena järjestettävä ammatillinen lisäkoulutus

T13TRP6S Oppisopimuksena järjestettävän ammatillisen lisäkoulutuksen tulosrahoituksen laskenta vuodelle 2016 (html)               

Lisätietoja

Oppisopimuskoulutus

Erityisasiantuntija Lea Juhola puh. 029 533 1300

lea.juhola@oph.fi