Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuus vuonna 2017

Ammatillinen peruskoulutus

Raportit on ajettu vuoden 2015 saajatasolla.

T02YHTS6MS Tulosrahoituksen standardoidut mittariarvot ja tulosindeksi (html) - xlsx

T02YHT6MS Tulosrahoitusmittareiden perusarvot ja tulosindeksi (html) - xlsx

T02OPKE6MS Opettajien kelpoisuusmittari (html) - xlsx
T02HEKE6MS Henkilöstön kehittämismittari (html) - xlsx
T02VAIK6MS Vaikuttavuusmittari (html) - xlsx

 

T02TURY6MS T1. Tarkastelujoukon opiskelijoiden jakautuminen tulosryhmiin prosenttiosuuksina (html) - xlsx

T02KOUL6MS T2. Opiskeluun liittyviä taustatekijöitä ja tutkinnon suorittamisaste (html) - xlsx

T02ALUE6MS T3. Opiskelijoiden ensisijainen sijoittumisseutukunta (html) - xlsx

T02KALA6MS T4. Opiskelijoiden jakauma koulutusaloittain (html) - xlsx

T02TUKA6MS T5. Opiskelijoiden koulutus-/menestystaustoja (html) - xlsx

T02LAPP6MS T6. 1. vuoden opiskelijoiden läpäisyprosentti ja aloitusvuoden mukainen osuus opiskelijoista (html) - xlsx

T022HETI6MS T7. Opiskelijoiden henkilökohtaisia taustatekijöitä (html) - xlsx

 

K32K7YM Tulosrahoituksen mittareiden pohjatiedot maakunnittain ja yhteensä (html)

K32K7S Tulosrahoituksen mittareiden koulutuksen järjestäjäkohtaiset pohjatiedot (html)

 

Tulosmittariseloste vuodelle 2017 (pdf)

Information om resultatmätarna för år 2017 (pdf)

Performance Indicator for Initial Vocational Education and Training in Finland  (pdf)

 

Koelaskentataulukko 2017 (xls)

 

Lisätietoja

Ammatillinen peruskoulutus

Erityisasiantuntija Lea Juhola puh. 029 533 1300

lea.juhola@oph.fi

 

Ammatillinen lisäkoulutus

Oppilaitosmuotoinen ammatillinen lisäkoulutus

T14TRP6SX Ammatillisen lisäkoulutuksen tulosrahoitusosuuksien määräytyminen koulutuksen järjestäjittäin (html)

T14TRP6YX Ammatillisen lisäkoulutuksen tulosrahoitusosuuksien määräytyminen koulutusaloittain yhteensä (html)

 

Ammatillisen lisäkoulutuksen tuloksellisuusrahoitus vuonna 2017 (pdf)

Resultatfinansiering för yrkesinriktad tilläggsutbildning i läroanstaltsform år 2017 (pdf)

 

Lisätietoja

Oppilaitosmuotoinen ammatillinen lisäkoulutus

Kouluneuvos Antti Markkanen puh. 029 533 1423

antti.markkanen@oph.fi

 

Oppisopimuskoulutuksena järjestettävä ammatillinen lisäkoulutus

T13TRP6S Oppisopimuksena järjestettävän ammatillisen lisäkoulutuksen tulosrahoituksen laskenta vuodelle 2017 (html)               

Lisätietoja

Oppisopimuskoulutus

Erityisasiantuntija Lea Juhola puh. 029 533 1300

lea.juhola@oph.fi