Ammatillisen peruskoulutuksen tulosrahoitus

Mittariseloste 2003

Koulutuksen järjestäjät sarjoittain omistajatyypin mukaan
vuoden 2003 tulosrahoituksessa
 
 Yksityinen
Kunta
Kuntayhtymä
Yhteensä
%
Koulutuksen järjestäjiä 2002
A1-sarja - 11 32 43 33,6
A2-sarja
12
14
25
51
39,8
B-sarja
26
7
1
34
26,6
Yhteensä
38
32
58
128
100,0
Perustutkinnon suorittaneita 1998 - 31.7.2001
A1-sarja - 22 699 58 535 81 234 77,0
A2-sarja 3 376 4 259 11 249 18 884 17,9
B-sarja 3 942 1 274 118 5 334 5,1
Yhteensä 7 318 28 232 69 902 105 452 100,0

Palkitut koulutuksen järjestäjät

Taulukkoluettelo
M0 tulosrahoitusindeksi
M1 työllistymimittari
M2 jatko-opiskelumittari
M3 keskeyttämismittari
M4 läpäisymitttari
M5 käyttöastemittari
M6 opettajien kelpoisuusmittari
M7 henkilöstön kehittämismittari
 

A1 = monialaiset suuret koulutuksen järjestäjät
A2 = monialaiset keskisuuret ja pienet koulutuksen järjestäjät
B   = yksialaiset koulutuksen järjestäjät