Yksikköhinnat vuodelle 2000
Opetusministeriö päättää rahoituksen perusteena olevat yksikköhinnat etukäteen seuraavaa vuotta varten. Näiltä sivuilta on löydettävissä voimassa olevat yksikköhintaraportit koulutuksen järjestäjittäin sekä ammatillisen koulutuksen koulutusalakohtaiset yksikköhintojen perusteet. 
Yksikköhintojen määräytymisperusteet
Keskimääräiset yksikköhinnat
Perusopetus(päivitetty 19.12.2001)
Lukiokoulutus(päivitetty 17.7.2000)
Ammatillinen koulutus (päivitetty 1.3.2001)
Koulutusalakohtaiset perusteet (päivitetty 1.3.2001)
Oppisopimuskoulutus
Ammattikorkeakoulut(päivitetty 17.7.2000)
Tutkinnoittaiset perusteet (päivitetty 17.7.2000)
Musiikkioppilaitokset
Kansalaisopistot
Kansanopistot
Kesäyliopistot
Liikunnan koulutuskeskukset
Ammatilliset erikoisoppilaitokset
Kirjastot ja muu kuntien kulttuuritoimi
Museot, teatterit ja orkesterit