Yksikköhinnat vuodelle 2001

Yksikköhintojen määräytymisperusteet

Keskimääräise yksikköhinnat
 
Koulutusmuoto / Lukuohje
Yleinen
Yksityiskohtainen
Päivitetty
Perusopetus
Raportti
Raportti
16.10.2002
Lukiokoulutus
Raportti
Raportti
7.8.2001
Ammatillinen koulutus
Raportti
Raportti
11.12.2001
  - koulutusalakohtaiset perusteet
 Raportti
-
7.8.2001
Oppisopimuskoulutus
Raportti
-
22.11.2000
Ammattikorkeakoulut
Raportti
Raportti
10.5.2001
  - tutkinnoittaiset perusteet
Raportti
-
10.5.2001
Ammatillinen lisäkoulutus
-
-
17.4.2001
Musiikkioppilaitokset
Raportti
-
22.11.2000
Kansalaisopistot
Raportti
-
22.11.2000
Kansanopistot
Raportti
-
16.10.2002
Kesäyliopistot
Raportti
-
22.11.2000
Liikunnan koulutuskeskukset
Raportti
-
22.11.2000
Ammatilliset erikoisoppilaitokset
Raportti
-
22.11.2000
Kirjastot ja muu kuntien kulttuuritoimi
Raportti
-
22.11.2000
Museot, teatterit ja orkesterit
Raportti
-
22.11.2000
Lukuohje
Raportit ovat html-muotoisia. Jos raportti ei mahdu lukukelpoisena näytöllesi, voit pienentää sitä selaimesi komennolla "fontit - pienennä/decrease font". 
Yleinen yksikköhintaraportti kuvaa yksikköhintoja koulutuksen järjestäjttäin siten, että kutakin järjestäjää vastaa yksi rivi raportilla. Raportit on järjestetty aakkosjärjestyksessä tai maakunnittain.
Yksityiskohtainen yksikköhintaraportti kuvaa koulutuksen järjestäjän yksikköhinnan laskentaa vaiheittain, siten että kutakin järjestäjää kohden on n. yksi A4-kokoinen sivu. Haluamaasi kohtaan pääset selaimesi "etsi/find in page" -komennolla antamalla koulutuksen järjestäjän nimen osa. Raportit ovat jopa satojen sivujen mittaisia.
Päivitetty -sarake kertoo sen päivämäärän, jolloin raportti on viety tälle www-sivulle. Joskus yksikköhinnat joudutaan laskemaan uudestaan kesken vuotta, jolloin sarake kertoo uuden yksikköhintaraportin päivitysajankohdan.