Yksikköhinnat vuodelle 2002

 
Keskimääräiset yksikköhinnat
(päivitetty 10.12.2002)
Yksikköhintojen määräytymisperusteet
(päivitetty 18.12.2002)

 
Koulutusmuoto / Lukuohje
Yleinen
Yksityiskohtainen
Päivitetty
Perusopetus
Raportti
Raportti
10.12.2002
Lukiokoulutus
Raportti
Raportti
10.12.2002
Ammatillinen koulutus
Raportti
Raportti
10.12.2002
  - koulutusalakohtaiset perusteet
Raportti
-
10.12.2002
Oppisopimuskoulutus
-
-
 10.12.2002
Ammattikorkeakoulut
Raportti
Raportti
10.12.2002
  - tutkinnoittaiset perusteet
Raportti
-
10.12.2002
Ammatillinen lisäkoulutus
Taulukko
Taulukko
10.12.2002
Taiteen perusopetus
Raportti
-
10.12.2002
Kansalaisopistot
Raportti
-
10.12.2002
Kansanopistot
Raportti
-
10.12.2002
Kesäyliopistot
Raportti
-
10.12.2002
Liikunnan koulutuskeskukset
Raportti
-
10.12.2002
Ammatilliset erikoisoppilaitokset
Raportti
-
10.12.2002
Kirjastot ja muu kuntien kulttuuritoimi
Raportti
-
10.12.2002
Museot, teatterit ja orkesterit
Raportti
-
10.12.2002
Lukuohje
Raportit ovat html-muotoisia. Jos raportti ei mahdu lukukelpoisena näytöllesi, voit pienentää sitä selaimesi komennolla "fontit - pienennä/decrease font". 
Yleinen yksikköhintaraportti kuvaa yksikköhintoja koulutuksen järjestäjttäin siten, että kutakin järjestäjää vastaa yksi rivi raportilla. Raportit on järjestetty aakkosjärjestyksessä tai maakunnittain.
Yksityiskohtainen yksikköhintaraportti kuvaa koulutuksen järjestäjän yksikköhinnan laskentaa vaiheittain, siten että kutakin järjestäjää kohden on n. yksi A4-kokoinen sivu. Haluamaasi kohtaan pääset selaimesi "etsi/find in page" -komennolla antamalla koulutuksen järjestäjän nimen osa. Raportit ovat jopa satojen sivujen mittaisia.
Päivitetty -sarake kertoo sen päivämäärän, jolloin raportti on viety tälle www-sivulle. Joskus yksikköhinnat joudutaan laskemaan uudestaan kesken vuotta, jolloin sarake kertoo uuden yksikköhintaraportin päivitysajankohdan.