Yksikköhinnat vuodelle 2003
 
Keskimääräiset yksikköhinnat Yksikköhintojen määräytymisperusteet
 
Koulutusmuoto / Lukuohje
Yleinen
Yksityiskohtainen
Päivitetty
Perusopetus
Raportti
Raportti
9.12.2003
Lukiokoulutus
Raportti
Raportti
7.8.2003
Ammatillinen koulutus
Raportti
Raportti
14.10.2004
-koulutusalakohtaiset perusteet
Raportti
-
7.8.2003
Oppisopimuskoulutus
-
-
19.11.2002
Ammattikorkeakoulut
Raportti
Raportti
19.11.2002
-tutkinnoittaiset perusteet
Raportti
-
19.11.2002
Ammatillinen lisäkoulutus
Taulukko
Taulukko
8.9.2003
Taiteen perusopetus
Raportti
-
19.11.2002
Kansalaisopistot
Raportti
-
7.8.2003
Kansanopistot
Raportti
-
6.5.2003
Kesäyliopistot
Raportti
-
6.5.2003
Liikunnan koulutuskeskukset
Raportti
-
22.11.2002
Ammatilliset erikoisoppilaitokset
Raportti
-
19.11.2002
Kirjastot ja muu kuntien kulttuuritoimi
Raportti
-
9.12.2003
Museot, teatterit ja orkesterit
Raportti
-
7.8.2003
 
Lukuohje
Raportit ovat html-muotoisia. Jos raportti ei mahdu lukukelpoisena näytöllesi, voit pienentää sitä selaimesi komennolla "fontit - pienennä/decrease font". 
Yleinen yksikköhintaraportti kuvaa yksikköhintoja koulutuksen järjestäjttäin siten, että kutakin järjestäjää vastaa yksi rivi raportilla. Raportit on järjestetty aakkosjärjestyksessä tai maakunnittain.
Yksityiskohtainen yksikköhintaraportti kuvaa koulutuksen järjestäjän yksikköhinnan laskentaa vaiheittain, siten että kutakin järjestäjää kohden on yksi n. A4-kokoinen sivu. Tällaisten raporttien kohdalla raporttiluettelossa oleva linkki aukaisee luettelon raportilla olevista koulutuksen järjestäjistä. Valitsemalla haluamasi koulutuksen järjestäjän saat vain ko. koulutuksen järjestäjää koskevan osan raportista latautumaan työasemaasi. Täten latautumisajat ovat yleensä varsin lyhyitä. 
Päivitetty -sarake kertoo sen päivämäärän, jolloin raportti on viety tälle www-sivulle. Joskus yksikköhinnat joudutaan laskemaan uudestaan kesken vuotta, jolloin sarake kertoo uuden yksikköhintaraportin päivitysajankohdan.
Useimpien raporttien tulostaminen sellaisenaan ei ole suositeltavaa niiden laajuuden vuoksi. Ohje raporttien siirtoon esim. taulukkolaskentaohjelmaan löytyy täältä.