Yksikköhinnat vuodelle 2004
 
Keskimääräiset yksikköhinnat Yksikköhintojen määräytymisperusteet

Aamu-iltapäivätoiminnan ohjaustuntien laskentaperusteet

 
Koulutusmuoto / Lukuohje
Yleinen
Yksityiskohtainen
Päivitetty
Aamu- ja iltapäivätoiminta
Raportti
-
18.10.2005
Perusopetus
Raportti
Raportti
7.12.2004 
Lukiokoulutus
Raportti
Raportti
18.11.2003 
Ammatillinen koulutus
Raportti
Raportti
 4.8.2004 
-koulutusalakohtaiset perusteet
Raportti
-
 4.8.2004 
Oppisopimuskoulutus
-
-
 18.11.2003 
Ammattikorkeakoulut
Raportti
Raportti
 4.5.2004 
-tutkinnoittaiset perusteet
Raportti
-
 4.5.2004 
Ammatillinen lisäkoulutus
Taulukko
Taulukko
 8.1.2004 
Taiteen perusopetus
Raportti
-
 18.11.2003 
Kansalaisopistot
Raportti
-
 18.11.2003 
Kansanopistot
Raportti
-
 19.11.2003 
Kesäyliopistot
Raportti
-
 18.11.2003 
Liikunnan koulutuskeskukset
Raportti
-
 18.11.2003 
Ammatilliset erikoisoppilaitokset
Raportti
-
 4.5.2004 
Kirjastot ja muu kuntien kulttuuritoimi
Raportti
-
 4.5.2004 
Museot, teatterit ja orkesterit
Raportti
-
 18.11.2003 
 
Lukuohje
Raportit ovat html-muotoisia. Jos raportti ei mahdu lukukelpoisena näytöllesi, voit pienentää sitä selaimesi komennolla "fontit - pienennä/decrease font". 
Yleinen yksikköhintaraportti kuvaa yksikköhintoja koulutuksen järjestäjttäin siten, että kutakin järjestäjää vastaa yksi rivi raportilla. Raportit on järjestetty aakkosjärjestyksessä tai maakunnittain.
Yksityiskohtainen yksikköhintaraportti kuvaa koulutuksen järjestäjän yksikköhinnan laskentaa vaiheittain, siten että kutakin järjestäjää kohden on yksi n. A4-kokoinen sivu. Tällaisten raporttien kohdalla raporttiluettelossa oleva linkki aukaisee luettelon raportilla olevista koulutuksen järjestäjistä. Valitsemalla haluamasi koulutuksen järjestäjän saat vain ko. koulutuksen järjestäjää koskevan osan raportista latautumaan työasemaasi. Täten latautumisajat ovat yleensä varsin lyhyitä. 
Päivitetty -sarake kertoo sen päivämäärän, jolloin raportti on viety tälle www-sivulle. Joskus yksikköhinnat joudutaan laskemaan uudestaan kesken vuotta, jolloin sarake kertoo uuden yksikköhintaraportin päivitysajankohdan.
Useimpien raporttien tulostaminen sellaisenaan ei ole suositeltavaa niiden laajuuden vuoksi. Ohje raporttien siirtoon esim. taulukkolaskentaohjelmaan löytyy täältä.