Yksikköhinnat vuodelle 2006
 
Keskimääräiset yksikköhinnat Yksikköhintojen määräytymisperusteet

Aamu- ja iltapäivätoiminnan rahoitus vuonna 2006 (7.2.2006)

 
Koulutusmuoto / Lukuohje
Yleinen
Yksityiskohtainen
Päivitetty
Aamu- ja iltapäivätoiminta
Raportti
-
18.9.2007 
Perusopetus
Raportti
Raportti
18.9.2007
Lukiokoulutus
Raportti
Raportti
10.5.2006
Ammatillinen koulutus
Raportti
Raportti
3.8.2006
-koulutusalakohtaiset perusteet
Raportti
-
3.8.2006
Oppisopimuskoulutus
Taulukko
-
17.11.2005
Ammattikorkeakoulut
Raportti
Raportti
10.5.2006
Ammatillinen lisäkoulutus
Taulukko
Taulukko
10.5.2006
Taiteen perusopetus
Raportti
-
17.11.2005 
Kansalaisopistot
Raportti
-
10.5.2006
Kansanopistot
Raportti
-
3.8.2006
Kesäyliopistot
Raportti
-
17.11.2005
Liikunnan koulutuskeskukset
Raportti
-
17.11.2005
Ammatilliset erikoisoppilaitokset
Raportti
-
4.9.2006
Kirjastot ja muu kuntien kulttuuritoimi
Raportti
-
17.11.2005
Museot, teatterit ja orkesterit
Raportti
-
10.5.2006 
 
Lukuohje
Raportit ovat html-muotoisia. Jos raportti ei mahdu lukukelpoisena näytöllesi, voit pienentää sitä selaimesi komennolla "fontit - pienennä/decrease font". 
Yleinen yksikköhintaraportti kuvaa yksikköhintoja koulutuksen järjestäjttäin siten, että kutakin järjestäjää vastaa yksi rivi raportilla. Raportit on järjestetty aakkosjärjestyksessä tai maakunnittain.
Yksityiskohtainen yksikköhintaraportti kuvaa koulutuksen järjestäjän yksikköhinnan laskentaa vaiheittain, siten että kutakin järjestäjää kohden on yksi n. A4-kokoinen sivu. Tällaisten raporttien kohdalla raporttiluettelossa oleva linkki aukaisee luettelon raportilla olevista koulutuksen järjestäjistä. Valitsemalla haluamasi koulutuksen järjestäjän saat vain ko. koulutuksen järjestäjää koskevan osan raportista latautumaan työasemaasi. Täten latautumisajat ovat yleensä varsin lyhyitä. 
Päivitetty -sarake kertoo sen päivämäärän, jolloin raportti on viety tälle www-sivulle. Joskus yksikköhinnat joudutaan laskemaan uudestaan kesken vuotta, jolloin sarake kertoo uuden yksikköhintaraportin päivitysajankohdan.
Useimpien raporttien tulostaminen sellaisenaan ei ole suositeltavaa niiden laajuuden vuoksi. Ohje raporttien siirtoon esim. taulukkolaskentaohjelmaan löytyy täältä.