Yksikköhinnat vuodelle 2007

 

Keskimääräiset yksikköhinnat

 

 

Koulutusmuoto / Lukuohje

Rahoituksen ja
yksikköhintojen
määräytymisperusteet
(päivitetty)

Yleinen

Yksityiskohtainen

Päivitetty

Aamu- ja iltapäivätoiminta

määräytymisperuste

Raportti

-

12.12.2007

Perusopetus

määräytymisperuste

Raportti

Raportti

12.12.2007

Lukiokoulutus

määräytymisperuste

Raportti

Raportti

6.8.2007

Ammatillinen koulutus

määräytymisperuste

Raportti

Raportti

14.10.2008

-koulutusalakohtaiset perusteet

Raportti

-

6.8.2007

Oppisopimuskoulutus

määräytymisperuste

Taulukko

-

20.11.2006

Ammattikorkeakoulut

määräytymisperuste

Raportti

Raportti

6.8.2007

-koulutusalakohtaiset perusteet

Raportti

-

6.8.2007

Ammatillinen lisäkoulutus

määräytymisperuste

Taulukko

Taulukko

7.8.2007

Ammatilliset erikoisoppilaitokset

määräytymisperuste

Raportti

-

3.5.2007

Taiteen perusopetus

määräytymisperuste

Raportti

-

20.11.2006

Vapaa sivitystyö

      määräytymisperuste

- kansanopistot

Raportti

-

12.12.2007

- kansalaisopistot

Raportti

-

6.8.2007

- kesäyliopistot

Raportti

-

20.11.2006

- liikunnan koulutuskeskukset

Raportti

-

20.11.2006

Kirjastot ja muu kuntien kulttuuritoimi

määräytymisperuste

Raportti

-

20.11.2006

Museot, teatterit ja orkesterit

määräytymisperuste

Raportti

-

3.5.2007

 

 

Lukuohje

Raportit ovat html-muotoisia. Jos raportti ei mahdu lukukelpoisena näytöllesi, voit pienentää sitä selaimesi komennolla "fontit - pienennä/decrease font". 

Yleinen yksikköhintaraportti kuvaa yksikköhintoja koulutuksen järjestäjttäin siten, että kutakin järjestäjää vastaa yksi rivi raportilla. Raportit on järjestetty aakkosjärjestyksessä tai maakunnittain.

Yksityiskohtainen yksikköhintaraportti kuvaa koulutuksen järjestäjän yksikköhinnan laskentaa vaiheittain, siten että kutakin järjestäjää kohden on yksi n. A4-kokoinen sivu. Tällaisten raporttien kohdalla raporttiluettelossa oleva linkki aukaisee luettelon raportilla olevista koulutuksen järjestäjistä. Valitsemalla haluamasi koulutuksen järjestäjän saat vain ko. koulutuksen järjestäjää koskevan osan raportista latautumaan työasemaasi. Täten latautumisajat ovat yleensä varsin lyhyitä. 

Päivitetty -sarake kertoo sen päivämäärän, jolloin raportti on viety tälle www-sivulle. Joskus yksikköhinnat joudutaan laskemaan uudestaan kesken vuotta, jolloin sarake kertoo uuden yksikköhintaraportin päivitysajankohdan.

Useimpien raporttien tulostaminen sellaisenaan ei ole suositeltavaa niiden laajuuden vuoksi. Ohje raporttien siirtoon esim. taulukkolaskentaohjelmaan löytyy täältä.