OPH logoOPETUSHALLITUS
Tieto ja rahoitus
puh: 040 348 7090
E-mail: laskentapalvelut@oph.fiYksikköhinnat vuodelle 2009

Keskimääräiset yksikköhinnat

 

Koulutusmuoto / Lukuohje

Rahoituksen ja
yksikköhintojen
määräytymisperusteet
(päivitetty)

Yleinen

Yksityiskohtainen

Päivitetty

Aamu- ja iltapäivätoiminta

määräytymisperuste

Raportti

-

15.12.2009

Perusopetus

määräytymisperuste

Raportti

Raportti

15.12.2009

Lukiokoulutus

määräytymisperuste

Raportti

Raportti

19.11.2008

Ammatillinen koulutus

määräytymisperuste

Raportti

Raportti

15.12.2009

-koulutusalakohtaiset perusteet

Raportti

-

5.8.2009

Oppisopimuskoulutus

määräytymisperuste

Taulukko

-

19.11.2008

Ammattikorkeakoulut

määräytymisperuste

 

Raportti

Raportti

15.12.2009

-koulutusalakohtaiset perusteet

Raportti

-

5.8.2009

Ammatillinen lisäkoulutus

määräytymisperuste

Taulukko

Taulukko

15.5.2009

Ammatilliset erikoisoppilaitokset

määräytymisperuste

Raportti

-

28.4.2009

Taiteen perusopetus

määräytymisperuste

Raportti

-

19.11.2008

Vapaa sivistystyö

                  määräytymisperuste

 

 

- kansanopistot

Raportti

-

28.4.2009

- kansalaisopistot

Raportti

-

28.4.2009

- kesäyliopistot

Raportti

-

19.11.2008

- liikunnan koulutuskeskukset

Raportti

-

10.12.2008

Kirjastot ja muu kuntien kulttuuritoimi

määräytymisperuste

Raportti

-

15.12.2009

Museot, teatterit ja orkesterit

määräytymisperuste

Raportti

-

9.3.2010

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus -julkaisu

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus 2009

-

-

22.1.2009

 

 

Lukuohje

Raportit ovat html-muotoisia. Jos raportti ei mahdu lukukelpoisena näytöllesi, voit pienentää sitä selaimesi komennolla "fontit - pienennä/decrease font". 


Yleinen
yksikköhintaraportti kuvaa yksikköhintoja koulutuksen järjestäjttäin siten, että kutakin järjestäjää vastaa yksi rivi raportilla. Raportit on järjestetty aakkosjärjestyksessä tai maakunnittain.


Yksityiskohtainen
yksikköhintaraportti kuvaa koulutuksen järjestäjän yksikköhinnan laskentaa vaiheittain, siten että kutakin järjestäjää kohden on yksi n. A4-kokoinen sivu. Tällaisten raporttien kohdalla raporttiluettelossa oleva linkki aukaisee luettelon raportilla olevista koulutuksen järjestäjistä. Valitsemalla haluamasi koulutuksen järjestäjän saat vain ko. koulutuksen järjestäjää koskevan osan raportista latautumaan työasemaasi. Täten latautumisajat ovat yleensä varsin lyhyitä. 


Päivitetty
-sarake kertoo sen päivämäärän, jolloin raportti on viety tälle www-sivulle. Joskus yksikköhinnat joudutaan laskemaan uudestaan kesken vuotta, jolloin sarake kertoo uuden yksikköhintaraportin päivitysajankohdan.

Useimpien raporttien tulostaminen sellaisenaan ei ole suositeltavaa niiden laajuuden vuoksi. Ohje raporttien siirtoon esim. taulukkolaskentaohjelmaan löytyy täältä.

 

 © 2008 Opetushallitus

Takaisin