Kuvaus: Kuvaus: OPH logo
     OPETUSHALLITUS
     Tieto ja rahoitus
    

 

Yksikköhinnat vuodelle 2011

Keskimääräiset yksikköhinnat vuonna 2011

 

Koulutusmuoto / Lukuohje

Rahoituksen ja
yksikköhintojen
määräytymisperusteet

Yleinen

Yksityiskohtainen

Päivitetty

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Määräytymisperuste

Raportti

1.12.2011

Perusopetus / Opetusministeriön rahoitus

Määräytymisperuste

Raportti

16.12.2010

-oppilasmääräraportti 20.9.2010 ja 20.9.2011

Raportti

14.12.2011

Lukiokoulutus

Määräytymisperuste

Raportti

Raportti

17.11.2010

Ammatillinen koulutus

Määräytymisperuste

Raportti

Raportti

10.7.2012

-koulutusalakohtaiset perusteet

Raportti

10.7.2012

Oppisopimuskoulutus

Määräytymisperuste

Taulukko

-

-oppisopimuskoulutuksena toteutettava

 

  ammatillinen lisäkoulutus

 

Taulukko

19.11.2010

Ammattikorkeakoulut

Määräytymisperuste

Raportti

Raportti

5.7.2012

-koulutusalakohtaiset perusteet

 

Raportti

11.5.2011

Ammatillinen lisäkoulutus

Määräytymisperuste

Taulukko

Taulukko

9.8.2011

Ammatilliset erikoisoppilaitokset

Määräytymisperuste

Raportti

-

15.11.2011

Taiteen perusopetus

Määräytymisperuste

Raportti

-

17.11.2010

Vapaa sivistystyö

Määräytymisperuste

- kansanopistot

Raportti

-

11.5.2011

- kansalaisopistot

Raportti

-

3.8.2011

- kesäyliopistot

Raportti

-

17.11.2010

- liikunnan koulutuskeskukset

Raportti

-

17.11.2010

Kuntien liikuntatoimi ja nuorisotyö

Määräytymisperuste

Raportti

-

17.11.2010

Museot, teatterit ja orkesterit

Määräytymisperuste

Raportti

-

11.5.2011

Kirjastot

Määräytymisperuste

-

-

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus 2011

Julkaisu

-

-

 

 

Lukuohje

Raportit ovat html-muotoisia. Jos raportti ei mahdu lukukelpoisena näytöllesi, voit pienentää sitä selaimesi komennolla "fontit - pienennä/decrease font". 

Yleinen yksikköhintaraportti kuvaa yksikköhintoja koulutuksen järjestäjttäin siten, että kutakin järjestäjää vastaa yksi rivi raportilla. Raportit on järjestetty aakkosjärjestyksessä tai maakunnittain.


Yksityiskohtainen
yksikköhintaraportti kuvaa koulutuksen järjestäjän yksikköhinnan laskentaa vaiheittain, siten että kutakin järjestäjää kohden on yksi n. A4-kokoinen sivu. Tällaisten raporttien kohdalla raporttiluettelossa oleva linkki aukaisee luettelon raportilla olevista koulutuksen järjestäjistä. Valitsemalla haluamasi koulutuksen järjestäjän saat vain ko. koulutuksen järjestäjää koskevan osan raportista latautumaan työasemaasi. Täten latautumisajat ovat yleensä varsin lyhyitä. 


Päivitetty
-sarake kertoo sen päivämäärän, jolloin raportti on viety tälle www-sivulle. Joskus yksikköhinnat joudutaan laskemaan uudestaan kesken vuotta, jolloin sarake kertoo uuden yksikköhintaraportin päivitysajankohdan.

Useimpien raporttien tulostaminen sellaisenaan ei ole suositeltavaa niiden laajuuden vuoksi. Ohje raporttien siirtoon esim. taulukkolaskentaohjelmaan löytyy täältä.

 

 © 2008 Opetushallitus

Takaisin