Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: OPH logo
     OPETUSHALLITUS
     Tieto ja rahoitus
    

 

Yksikköhinnat vuodelle 2012

 

Keskimääräiset yksikköhinnat vuonna 2012

 

Koulutusmuoto

Rahoituksen ja
yksikköhintojen
määräytymisperusteet

Yleinen

Yksityiskohtainen

Päivitetty

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Määräytymisperuste

Raportti

14.12.2012

Perusopetus / Opetusministeriön rahoitus

Määräytymisperuste

Raportti

5.7.2013

– oppilasmääräraportti 20.9.2011 ja 20.9.2012

Raportti

24.9.2013

Lukiokoulutus

Määräytymisperuste

Raportti

Raportti

5.7.2012

Ammatillinen koulutus

Määräytymisperuste

Raportti

Raportti

24.9.2013

– koulutusalakohtaiset perusteet

Raportti

24.9.2013

Oppisopimuskoulutus

Määräytymisperuste

Taulukko

-

– oppisopimuskoulutuksena toteutettava

 

   ammatillinen lisäkoulutus

 

Taulukko

3.12.2012

Ammattikorkeakoulut

Määräytymisperuste

Raportti

Raportti

23.11.2011

– koulutusalakohtaiset perusteet

 

Raportti

18.11.2011

Ammatillinen lisäkoulutus

Määräytymisperuste

Taulukko

Taulukko

1.10.2012

Ammatilliset erikoisoppilaitokset

Määräytymisperuste

Raportti

-

18.11.2011

Taiteen perusopetus

Määräytymisperuste

Raportti

-

23.11.2011

Vapaa sivistystyö

Määräytymisperuste

– kansanopistot

Raportti

-

5.7.2012

– kansalaisopistot

Raportti

-

5.7.2012

– kesäyliopistot

Raportti

-

26.4.2012

– liikunnan koulutuskeskukset

Raportti

-

26.4.2012

Kuntien liikuntatoimi ja nuorisotyö

Määräytymisperuste

Raportti

-

18.11.2011

Museot, teatterit ja orkesterit

Määräytymisperuste

Raportti

-

14.12.2012

Kirjastot

Määräytymisperuste

-

-

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus 2012

Julkaisu

-

-

 

Päivitetty -sarake kertoo sen päivämäärän, jolloin raportti on viety tälle www-sivulle. Joskus yksikköhinnat joudutaan laskemaan uudestaan kesken vuotta, jolloin sarake kertoo uuden yksikköhintaraportin päivitysajankohdan.

 

 © 2011 Opetushallitus

Takaisin