Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: OPH logo
     OPETUSHALLITUS
     Tieto ja rahoitus
    

 

 

Yksikköhinnat vuodelle 2013

 

Keskimääräiset yksikköhinnat vuonna 2013

 

Koulutusmuoto

Rahoituksen ja
yksikköhintojen
määräytymisperusteet

Yleinen

Yksityiskohtainen

Päivitetty

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Määräytymisperuste

Raportti

11.12.2013

Perusopetus / Opetusministeriön rahoitus

Määräytymisperuste

Raportti

2.5.2013

– oppilasmääräraportti 20.9.2012

Raportti

29.8.2014

Lukiokoulutus

Määräytymisperuste

Raportti

Raportti

2.5.2013

Ammatillinen koulutus

Määräytymisperuste

Raportti

Raportti

11.12.2013

– koulutusalakohtaiset perusteet

Raportti

11.12.2013

Oppisopimuskoulutus

Määräytymisperuste

Taulukko

-

20.11.2012

– oppisopimuskoulutuksena toteutettava

 

   ammatillinen lisäkoulutus

 

Taulukko

20.11.2012

Ammattikorkeakoulut

Määräytymisperuste

Raportti

Raportti

19.3.2014

– koulutusalakohtaiset perusteet

 

Raportti

19.3.2014

Ammatillinen lisäkoulutus

Määräytymisperuste

Taulukko

Taulukko

9.8.2013

Ammatilliset erikoisoppilaitokset

Määräytymisperuste

Raportti

-

2.5.2013

Taiteen perusopetus

Määräytymisperuste

Raportti

-

20.11.2012

Vapaa sivistystyö

Määräytymisperuste

– kansanopistot

Raportti

-

12.11.2013

– kansalaisopistot

Raportti

-

20.11.2012

– kesäyliopistot

Raportti

-

2.5.2013

– liikunnan koulutuskeskukset

Raportti

-

20.11.2012

Kuntien liikuntatoimi ja nuorisotyö

Määräytymisperuste

Raportti

-

20.11.2012

Museot, teatterit ja orkesterit

Määräytymisperuste

Raportti

-

29.8.2014

Kirjastot

Määräytymisperuste

-

-

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus 2013

Julkaisu

 

 

 

 

Päivitetty -sarake kertoo sen päivämäärän, jolloin raportti on viety tälle www-sivulle. Joskus yksikköhinnat joudutaan laskemaan uudestaan kesken vuotta, jolloin sarake kertoo uuden yksikköhintaraportin päivitysajankohdan.

 

 © 2011 Opetushallitus

Takaisin