Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: OPH logo

 

 

 

 

Yksikköhinnat vuodelle 2016

 

Keskimääräiset yksikköhinnat vuonna 2016

 

 

Rahoituksen ja yksikköhintojen määräytymisperusteet

 

 

Yleinen

 

 

Yksityiskohtainen

 

 

Päivitetty

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Määräytymisperuste

Raportti

29.12.2016

 

Esi- ja perusopetus/Opetus- ja kulttuuri-

ministeriön rahoitus

 

Määräytymisperuste

 

Raportti

 

23.2.2017

- oppilasmääräraportti 20.9.2016

 

Raportti

23.2.2017

Lukiokoulutus

Määräytymisperuste

Raportti

Raportti

25.7.2016

 

Ammatillinen peruskoulutus

 

Määräytymisperuste

 

Raportti

 

Raportti

 

2.5.2016

- koulutusalakohtaiset perusteet

 

Raportti

2.5.2016

 

Oppisopimuskoulutus

 

Määräytymisperuste

 

Taulukko

 

-

 

9.12.2015

- oppisopimuskoulutuksena toteutettava

 

Taulukko

9.12.2015

ammatillinen lisäkoulutus

 

- nuorten aikuisten osaamisohjelma

 

Oppilaitosmuotoinen ammatillinen lisäkoulutus

 

 

Määräytymisperuste

 

 

Taulukko

Taulukko

 

Taulukko

9.12.2015

 

27.11.2015

 

Ammatilliset erikoisoppilaitokset

 

Määräytymisperuste

 

Raportti

-

 

9.11.2015

 

Taiteen perusopetus

 

Määräytymisperuste

 

Raportti

-

 

16.11.2015

 

Vapaa sivistystyö

 

Määräytymisperuste

– kansanopistot

 

Raportti

-

9.11.2015

– kansalaisopistot

 

Raportti

-

6.11.2015

– kesäyliopistot

 

Raportti

-

6.11.2015

– liikunnan koulutuskeskukset

 

Raportti

-

13.11.2015

– opintokeskukset

 

Raportti

 

6.11.2015

 

Kuntien liikuntatoimi ja nuorisotyö

 

Määräytymisperuste

 

Raportti

-

 

29.12.2016

 

Museot, teatterit ja orkesterit

 

Määräytymisperuste

 

Raportti

-

 

4.11.2015

 

Kirjastot

 

Määräytymisperuste

 

-

 

-

 

 

 

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus - Yksikköhintojen ja rahoituksen määräytyminen vuonna 2016

 

 

 

Julkaisu

 

 

 

 

 

 

 

 

Rahoitus-yksikön yhteystiedot

 

Päivitetty -sarake kertoo sen päivämäärän, jolloin raportti on viety tälle www-sivulle.

Joskus yksikköhinnat joudutaan laskemaan uudestaan kesken vuotta, jolloin sarake kertoo uuden yksikköhintaraportin päivitysajankohdan.