Yksikköhinnat vuodelle 2017

 

Keskimääräiset yksikköhinnat vuonna 2017

 

 

  

Rahoituksen ja yksikköhintojen määräytymisperusteet

 

 

Yleinen

 

 

Yksityiskohtainen

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Määräytymisperuste

Raportti

 

Perusopetus / Opetus- ja kulttuuriministeriön

rahoitus

 

Määräytymisperuste

 

Raportti

- oppilasmääräraportti 20.9.2016

 

Raportti

Lukiokoulutus

Määräytymisperuste

Raportti

Raportti

 

Ammatillinen peruskoulutus

 

Määräytymisperuste

 

Raportti

 

Raportti

- koulutusalakohtaiset perusteet

Raportti

 

Oppisopimuskoulutus

 

Määräytymisperuste

 

Taulukko

 

-

- oppisopimuskoulutuksena toteutettava

 

Taulukko

ammatillinen lisäkoulutus

 

- nuorten aikuisten osaamisohjelma

 

Oppilaitosmuotoinen ammatillinen lisäkoulutus

 

 

Määräytymisperuste

 

 

Taulukko

Taulukko

 

Taulukko

 

 

Ammatilliset erikoisoppilaitokset

 

Määräytymisperuste

 

Raportti

-

 

Taiteen perusopetus

 

Määräytymisperuste

 

Raportti

-

 

Vapaa sivistystyö

 

Määräytymisperuste

– kansanopistot

Raportti

-

– kansalaisopistot

 

Raportti

-

– kesäyliopistot

 

Raportti

-

– liikunnan koulutuskeskukset

 

Raportti

-

– opintokeskukset

 

Raportti

 

 

Kuntien liikuntatoimi ja nuorisotyö

 

Määräytymisperuste

 

Raportti

-

 

Museot, teatterit ja orkesterit

 

Määräytymisperuste

 

Raportti

-

 

Kirjastot

 

Määräytymisperuste

 

-

 

-

 

 

 

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus - Yksikköhintojen ja rahoituksen määräytyminen vuonna 2017

 

 

 

Julkaisu

 

 

 

 

 

Valtionosuudet-yksikön yhteystiedot

 

Päivitetty -sarake kertoo sen päivämäärän, jolloin raportti on viety tälle www-sivulle.

Joskus yksikköhinnat joudutaan laskemaan uudestaan kesken vuotta, jolloin sarake kertoo uuden yksikköhintaraportin päivitysajankohdan.