Yksikköhinnat vuodelle 2018

 

Keskimääräiset yksikköhinnat vuonna 2018

 

 

  

Rahoituksen ja yksikköhintojen määräytymisperusteet

 

 

Yleinen

 

 

Yksityiskohtainen

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Määräytymisperuste

Raportti

 

Perusopetus / Opetus- ja kulttuuriministeriön

rahoitus

 

Määräytymisperuste

 

Raportti

- kertojamääräraportti

 

Raportti

Lukiokoulutus

Määräytymisperuste

Raportti

Raportti

 

Ammatillinen koulutus

 

Määräytymisperuste

 

Raportti

 

 

Tavoitteellisten opiskelijavuosien kohdentuminen 

 

Lisäsuoritepäätöksen opiskelijavuosien kohdentuminen

 

Lisätalousarvio 1/2018 opiskelijavuosien kohdentuminen

 

Lisäsuoritepäätös 2:n opiskelijavuosien kohdentuminen

 

Suoritusrahoituksen tutkintomäärät

 

Raportti 

 

 

Taiteen perusopetus

 

Määräytymisperuste

 

Raportti

-

 

Vapaa sivistystyö

 

Määräytymisperuste

– kansanopistot

Raportti

-

– kansalaisopistot

 

Raportti

-

– kesäyliopistot

 

Raportti

-

– liikunnan koulutuskeskukset

 

Raportti

-

– opintokeskukset

 

Raportti

 

 

Kuntien liikuntatoimi ja nuorisotyö

 

Määräytymisperuste

 

Raportti

-

 

Museot, teatterit ja orkesterit

 

Määräytymisperuste

 

Raportti

-

 

Kirjastot

 

Määräytymisperuste

 

-

 

-

 

 

 

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus - Yksikköhintojen ja rahoituksen määräytyminen vuonna 2018

 

 

 

Julkaisu

 

 

 

 

 

Valtionosuudet-yksikön yhteystiedot