1
 
                VALTIONOSUUS/RAHOITUSSOVELLUS 2003  ***  OPETUS- JA KULTTUURITOIMI  ***    ***  PVM: 08.12.2003  ***               1
                                                     ***  RAPORTTI: ZE6OC03  ***
 
          Kunnan rahoitusosuuden (Rahl 9 ja 10§) laskennan pohjana käytettävät suoritemäärät ja oppilasmääristä vähennetyt,
                             valtiolta kotikuntakorvauksen saavat oppilaat, sekä maksuosuuden perusteet
 
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        01 yksiklmz  - Laskennallisen perusteen yksiköiden lkm     05 kunosuus  - Kunnan rahoitusosuus (euroa)
        02 ulkopplk  - Vähennetyt oppilaat yhteensä                06 kunospros - Rahoitusprosentti
        03 laskperz  - Rahoituksen peruste yhteensä (euroa)        07 invelisz  - Investointilisä  (rahl 46 §)
        04 yperuste  - Laskennallinen peruste /yksikkö             
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                       01          02             03         04            05    06         07
                                                                                                              kunos
     Laskentatyyppi                              yksiklmz    ulkopplk       laskperz   yperuste      kunosuus  pros   invelisz
     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                                                            1 Yksityinen
 
     015 Yksityinen perusopetus                  11.585,2       278,3     60.200.876   5.196,38    25.886.377    43          0
     016 Kielikoulut: perusopetus                 1.156,0        69,5      5.722.241   4.950,04     2.460.564    43          0
     019 Yksit perusopet. yli 18v                   167,5         0,0        462.460   2.760,95       198.858    43          0
     022 Yksit. esiopetus 100 %                     386,6        16,3      1.563.673   4.044,85       672.379    43          0
     032 Yksityinen lukiokoulutus                 7.851,3        38,0     35.329.051   4.499,75    15.191.492    43          0
     035 Yksit lukiokoul. yli 18v                 1.512,3         4,6      3.883.019   2.567,71     1.669.698    43          0
     036 Kielikoulut: lukiokoul.                    338,1        27,9      1.599.115   4.729,94       687.620    43          0
     046 Yks. ammattikorkeakoulut                31.673,8       462,4    194.197.760   6.131,17    83.505.037    43  7.277.801
     048 Yksit amk:n vuokra-arvot                     1,4         0,0        295.730 208.750,68       127.164    43          0
     052 Yksit. ammat. koulutus                  16.243,0        82,7    165.843.280  10.210,14    71.312.611    43  3.930.606
     054 Yksit ammat. vuokra-arvot                    6,6         0,0      1.342.012 203.849,85       577.065    43          0
     061 Oppis: amm. peruskoulutus                1.101,5        12,5      6.802.390   6.175,57     2.925.028    43          0
     ---------------------------------------------------------------- -------------- ---------- ------------- ----- ----------
     1 Yksityinen                                72.023,3       992,3    477.241.607   6.626,22   205.213.891    43 11.208.407
 
                                                              2 Valtio
 
     161 Valtion amm. oppilait.                   1.147,8        15,7      8.360.842   7.284,55     3.595.162    43    359.517
     163 Näkö- ja kuulov. koulut                    631,3         0,0      3.007.540   4.764,42     1.293.242    43          0
     164 Valtion kielik: perusk.                  1.143,0         0,0      5.445.732   4.764,42     2.341.665    43          0
     165 Valtion kielik: lukiot                     273,7         0,6      1.152.761   4.212,28       495.687    43          0
     166 Valtion kielik: iltaopp.                     5,1         0,0         21.412   4.212,28         9.207    43          0
     171 Harjoittelukoul: perusk.                 5.526,0         0,0     26.328.185   4.764,42    11.321.120    43          0
     172 Harjoittelukoul: lukiot                  2.164,8         6,9      9.118.884   4.212,28     3.921.120    43          0
     173 Harjoittelukoul: iltaopp                     3,0         0,0         12.637   4.212,28         5.434    43          0
     175 Valtion esiopetus                          212,0         0,0        858.549   4.049,76       369.176    43          0
     ---------------------------------------------------------------- -------------- ---------- ------------- ----- ----------
     2 Valtio                                    11.106,6        23,2     54.306.543   4.889,58    23.351.813    43    359.517
 
                                                               3 Kunta
 
     011 Kunnallinen perusopetus                564.361,5     1.430,0  2.680.490.560   4.749,60 1.152.610.941    43          0
     018 Kunn. perusopet. yli 18v                   814,0         0,0      2.222.798   2.730,71       955.803    43          0
     021 Kunnall. esiopetus 100 %                57.284,0         0,0    229.646.042   4.008,90    98.747.798    43          0
     031 Kunnall. lukiokoulutus                  99.224,6       270,4    417.804.274   4.210,69   179.655.838    43          0
     034 Kunn. lukiokoul. yli 18v                 8.738,0        12,8     21.272.614   2.434,49     9.147.224    43          0
     045 Kunn. amm. korkeakoulut                 29.313,5       434,0    182.419.027   6.223,04    78.440.182    43  6.479.039
     047 Kunn. amk:n vuokra-arvot                     1,0         0,0        155.842 155.841,59        67.012    43          0
     051 Kunnall. ammat. koulutus                31.949,2       102,3    215.666.029   6.750,29    92.736.393    43  8.826.187
     053 Kunn. ammat. vuokra-arvot                    7,0         0,0        878.188 125.455,36       377.621    43          0
     061 Oppis: amm. peruskoulutus                3.638,5         0,0     21.259.231   5.842,86     9.141.469    43          0
     067 Oppis(vanha):perus+amm.tu                    1,5         0,0          6.812   4.541,07         2.929    43          0
     191 Taiteen perusopetus                  5.067.349,0         0,0      7.094.289       1,40     4.469.402    63          0
     211 Kirjasto                             5.168.893,0         0,0    218.460.505      42,26    93.938.017    43          0
     212 Kulttuuritoiminta                    5.168.893,0         0,0     21.709.351       4,20    13.676.891    63          0
     ---------------------------------------------------------------- -------------- ---------- ------------- ----- ----------
     3 Kunta                                 16.200.467,8     2.249,5  4.019.085.561     248,08 1.733.967.519    43 15.305.226
 
                                                            4 Kuntayhtymä
 
     011 Kunnallinen perusopetus                    368,5         0,0      5.697.867  15.462,32     2.450.083    43          0
     018 Kunn. perusopet. yli 18v                    29,5         0,0        119.723   4.058,39        51.481    43          0
     031 Kunnall. lukiokoulutus                     270,6         0,4      1.101.063   4.069,22       473.457    43          0
     034 Kunn. lukiokoul. yli 18v                    85,4         0,0        200.423   2.346,41        86.182    43          0
     045 Kunn. amm. korkeakoulut                 37.386,8       548,4    231.020.455   6.179,19    99.338.796    43  9.511.624
     051 Kunnall. ammat. koulutus                78.898,8       583,8    553.742.864   7.018,39   238.109.432    43 23.909.648
     053 Kunn. ammat. vuokra-arvot                   23,0         0,0      2.725.070 118.481,29     1.171.780    43          0
     061 Oppis: amm. peruskoulutus                7.733,0         2,0     45.199.176   5.844,97    19.435.646    43          0
     067 Oppis(vanha):perus+amm.tu                    3,0         0,0         13.623   4.541,07         5.858    43          0
     ---------------------------------------------------------------- -------------- ---------- ------------- ----- ----------
     4 Kuntayhtymä                              124.798,7     1.134,7    839.820.262   6.729,40   361.122.713    43 33.421.272
 
     ---------------------------------------------------------------- -------------- ---------- ------------- ----- ----------
     Raportti yhteensä                       16.408.396,3     4.399,6  5.390.453.973     328,52 2.323.655.936    43 60.294.422
     ================================================================ ============== ========== ============= ===== ==========
 
 

       Lisätään investointilisä (sarakkeesta 07)                                             +     60.294.422
                                                                                               --------------
                                                                                                2.383.950.358

       Jaetaan asukasmäärällä                                                              ./.      5.168.893
                                                                                               --------------
                                                                                                      461,211
 

       Lisätään valtiontal. säästö 103,10 euroa muunnettuna vuoden 2003 tasoon (1)                +   113,101
       Lisätään kuljetuksen ja amm. lisäkoulutuksen siirto 5,72 euroa v. 2003 tasossa (1)         +     6,275
                                                                                                 ------------
                                                                                                      580,587
 

       Kunnan asukaskohtainen rahoitusosuus opetus- ja kulttuuritoimeen vuodelle 2003           580,59 euroa/ asukas
 
 

       (1) muunnossa käytettävä kerroin on  1,025 *1,031 *1,012 *1,012 *1,014 = 1,097