1: Tekstin rakenteita ja merkityksiä

Kirjoitusprosessi - 10 ohjetta

1. Analysoi tehtävänanto tai otsikko eli selvitä tekstisi
aihe
näkökulma tai näkökulmavaihtoehdot
keskeinen pohdintakysymys
tavoite ja yleisö
tehtävään sopiva tekstilaji: mielipidekirjoitus, essee, artikkeli, uutinen.

2. Hanki eri lähteistä tietoa aiheestasi. Lue, juttele siitä. Silloinkin kun tehtävä ei edellytä aineiston käyttöä, lukeminen virittää ajattelua. Merkitse lähdeteksteihisi niiden aika, kirjoittaja ja julkaisun nimi.

3. Kirjaa kaikki aiheesta mieleesi tuleva paperille ideakartan tai listan avulla. Pidä mielessäsi pääasia, jonka ympärille teksti rakentuu.

MIELLEKARTTA

4. Kirjoita aloituskappale ja vaihtoehtoinen aloitus. Kun kirjoituksesi alku on hyvä, se vie sinua eteenpäin kuin hyvin öljytty pyörän kettinki. Voit aloittaa vahvalla väitteellä, kannanotolla, kysymyksellä, havainnollisella esimerkillä, sitaatilla, joka voi olla laulunpätkä, runo, proosakatkelma, vitsi, lentävä lause.

5. Jatka sisällön pohjustusta tekemällä pääasiaan liittyviä kysymyksiä. Esimerkiksi juhlista kirjoittava miettii: mitä juhlia on olemassa , ketkä juhlivat, milloin ja kuinka kauan, missä, miten, miksi. Mitä ongelmia tarkastelisi aiheesta kirjoitettu asiantunteva ja kiinnostava teksti?

Erittelevien kysymysten kautta syntyy rakenne. Tekstisi jäsentyy osiin, jotka käsittelevät asiaa eri näkökulmista. Osat, kappaleet, liittyvät johdonmukaisesti toisiinsa.

6. Tarkastele ideoita kriittisesti ja karsi. Palauta jälleen tehtävä ja yleisö mieleesi ja tarkista, että suunnitelmasi vastaa annettua tehtävää. Selvitä näkemyksesi aiheesta ja valitse näkökulmasi. Purista keskeinen sanottavasi yhdeksi virkkeeksi; näin punainen lanka pysyy käsissäsi.

7. Jäsennä sisältö eli suunnittele aineen rakenne:
Miten aineen jokainen kappale auttaa pääajatuksen hahmottumista; missä järjestyksessä ajatukset kannattaa esittää? Vastaavatko ajatukset tehtävänantoa? Karsi turhat rönsyt.

8. Kirjoita ensimmäinen versio.

Vaihtele virkkeiden pituutta. Käytä harkiten lyhyitä virkkeitä – silloin, kun jämäkkä ilmaus on tarpeen. Muista käsitellä vain yhtä asiakokonaisuutta tai näkökulmaa yhdessä kappaleessa. Jos kappaleet tuntuvat lyhyiltä, yhdistele niitä tai laajenna asian käsittelyä. Osoita kappalejako reilulla sisennyksellä rivin alussa tai käyttämällä tyhjää riviväliä.

Havainnollista pohdintoja riittävästi elävin esimerkein, älä liiku vain yleisellä tasolla. Tee havainnoista päätelmiä. Älä vain kuvaa ilmiöitä vaan pohdi myös niiden syitä ja seurauksia. Osoita asioiden väliset suhteet ja luo tiedoista kokonaisuus, jossa on omaa näkemystä ja tulkintaa.

Perustele väitteesi monipuolisesti. Mieti: Mitä vastaväitteitä joku voisi esittää? Miten ne voi kumota? Mitä myönnytyksiä ja tarkennuksia olisi tarpeen tehdä? Jätä riittävästi tilaa/aikaa korjailua varten.

9. Pyydä palautetta lähipiiriltäsi, opettajalta ja opiskelutoveriltasi. Punnitse palautetta, tee korjaukset, luo uusi versio.

Pidä tauko!

10. Tarkista ja mieti julkaisumahdollisuutta. Eteneekö teksti sujuvasti ja sidosteisesti, onko kappaleiden järjestys paras mahdollinen? Ilmaistaanko ajatukset tarkasti ja kiinnostavasti? Karsi turha toisto, epätarkkuudet, latteudet, kankeudet ja ylilyönnit.

Onko oikeinkirjoitus moitteetonta; käy kompastuskohtasi systemaattisesti läpi, esim. yhteen tai erikseen kirjoittaminen.

ÄIDINKIELI
Kurssin etusivu
Asiatekstilajeja ja tehtäviä
Luen
Kirjoitan
10 ohjetta kirjoittajalle
ajatuskartta prosessin vaiheista
käsinkirjoitusmalli
teksti rakentuu lauseista
hyvä yleisömielipide
hyvä referaatti
hyvä essee
hyvä esseevastaus
hyvä sähköpostiviesti
Sanasto
 
 
 
 
OpetushallitusEtälukio KäyttöehdotOhjeet