2: Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa  

Hyvä äidinkielen opiskelija!

Tämä aineisto on tukimateriaalisi kaunokirjallisten tekstien kurssille.

Saat avaimia kaunokirjallisten tekstien lukemiseen, analyyttiseen keskusteluun ja tulkitsevaan kirjoittamiseen luetun pohjalta. Kaunokirjallisen tekstin lukuprosessi on usein pitempi ja monivaiheisempi kuin asiatekstin avaaminen; siksi myös kirjoittamisen prosessi on korostuneesti lukemisen ja uudelleenlukemisen prosessi. Lukeminen vaatii pysähtymistä ja pohdintaa.

Erittelemme ja tulkitsemme kirjallisuutta

Nykyihminen on kulttuurin suurkuluttaja. Hyvin moni kulttuurituote, esim. elokuva, näytelmä, oppituokio, perustuu tekstiin. Voimme ajatella romaanien, novellien, runojen, näytelmien erittelyä ja tulkintaa kuluttajan valistuksena, joka on tuttua ruumiinravinnon puolella. Luemme juustokimpaleen tuoteselostetta: mistä se koostuu, maistuisiko se minun ruokakunnalleni. Samalla tavoin opimme suhtautumaan hengenravintoon, taidetuotteisiin. Kysymme: millaisin avaimin ”kimpaleen” sisältöä voi eritellä? Parhaimmillaan tuo erittely tuottaa kokonaistulkinnan – ja tunteen siitä, että henki on tullut ravituksi.

Kirjallisen tuotteen, esim. runon, erittelyä voimme verrata myös palapelin kokoamiseen. Erittelemme eli analysoimme palat, joista peli koostuu. Erilliset palat voivat kuitenkin jäädä kauas toisistaan niin, ettei muodostu kokonaisen kuvan hahmoa. Tulkitsija hakee keskeismerkitystä, kokonaiskuvaa.

Aineistokirjoittamista - ajatteluharjoituksia

Lukiokirjoittajalle on usein tarpeen esittää kysymys: onko pelkkä aineistotekstin erittely, tekstianalyysi, palapelin palojen kooste, tekstilajisi? Millaisen tavoitteen ja yleisön ajattelemme kirjallisuuspuheenvuorollemme? Onko sen tarkoitus palvella "vain" ajatteluharjoituksena?

Parhaimmillaan tulkintatekstille syntyy tavoite ja tekstilajille nimi: kirjallisuusessee, keskustelun alustus, kritiikki eli esittelevä arvostelu, vertaileva kommentti.

Ehdotus kurssin tehtäviksi

Kielenhuoltoa ja kielen erittelyä

Oikeinkirjoituksessa on esillä suora ja epäsuora esitys, lainaaminen ja lainausmerkit, ajatusviiva. Tyyliä erittelemme tunnistamalla puhekielisyyttä ja kirjakielisyyttä kaunokirjallisuuden kautta. Toiston näemme teho- ja sidoskeinona, mutta usein myös tekstin heikkoutena.
Ylen abitreenit-sivuilla on harjoituksia.

Kurssin 2 tavoitteet

ÄIDINKIELI
Kurssin etusivu
Luen fiktiivistä tekstiä
Kirjoitan eritellen ja tulkiten
Kaunokirjallisuuden tekstilajeja ja tehtäviä
Kirjaklassikoita ja suosikkeja
Sanasto
 
 
 
 
OpetushallitusEtälukio KäyttöehdotOhjeet