5: Kieli, kirjallisuus ja identiteetti  

Tervetuloa kurssille 5!

Hei, etälukion opiskelija!

Olet nyt 5. kurssilla eli viimeisellä pakollisella kurssilla.
Opiskelusi tässä vaiheessa sinun kannattaa ensin palauttaa mieleesi tiivistettynä kaikkien edellisten kurssien sisällöt, jotka muodostavat tämän kurssin kivijalan:

1. Tekstien rakenteita ja merkityksiä
2. Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa
3. Tekstit ja vaikuttaminen
4. Teksti, tyyli ja konteksti

Nyt, kun olet kerrannut em. kurssien tavoitteet ja sisällöt ja palauttanut mieleen, millaisia suullisia ja kirjallisia esityksiä eri kursseilla loit, voit sijoittaa tämän 5. kurssin edellisten kurssien kokonaisuuteen.

ALKUPALOIKSI TEHTÄVIÄ:

a) Millaisia ajatuksia kurssin nimi "Kieli, kirjallisuus ja identiteetti” sinussa herättää?

b) Seuraava teksti puhuu kielistä. Pitääkö tekstin sanoma mielestäsi paikkansa? Perustele kantaasi.

Kielet ovat erilaisia,
mutta ihmiskunta
on kaikkialla
samanlainen. (Hermes Trismegistos)

c) Mitä 'identiteetti' mielestäsi tarkoittaa?

d) Puu tarvitsee sille sopivan maaperän, valoa ja vettä kasvattaakseen tuuhean ja tasavahvan oksiston. Siitä kehittyy juuri omanlaisensa puu. Millaiset seikat, henkilöt, tapahtumat jne. ovat olleet vaikuttamassa sinun kehitykseesi ja siten identiteettiisi?

e) Palauta mieleesi vanhoja iskelmiä ja tarkastele oheisia kuvia sekä mieti, onko Suomi mielestäsi sellainen tai ovatko suomalaiset sellaisia, kuin esimerkkikatkelmat tai tietynlaiset valokuvat kuvaavat.

Iskelmät

A. Aimo: ”Punaiset lehdet”
Henry Theel: ”Syyspihlajan alla”
Erkki Junkkarinen: ”Ei yhtään ystävää”

Georg Malmstén: “Särkynyt onni”


Valokuvat © Hannele Lantto

f) Mitä etuja on siitä, että on suomalainen? Mitä haittoja?

g) Mikä merkitys on sillä, että meillä suomalaisilla on oma kieli?

h) Miksi nyt kannattaa puolustaa suomalaista kulttuuria? Entä tulevaisuudessa?

i) Mitä positiivista suomalaisessa kulttuurissa on?

j) Miksi maahanmuuttajavaltaisiin taloyhtiöihin tarvitaan ”naapurisovittelijoita”?

k) Miten kirjallisuus on vaikuttanut tai vaikuttaa suomalaisen identiteetin ja oman identiteettisi muotoutumiseen? Entä media?

Tämä aineisto on tukimateriaalisi kurssille, jolla

• opit tuntemaan, millaisia suomen kieli ja kulttuuri ovat, miten ne ovat kehittyneet ja miten ne jatkuvasti muuttuvat

• opit ymmärtämään, mitä äidinkieli merkitsee sekä meille suomalaisille että muille, joita opit samalla arvostamaan entistä enemmän

• opit tuntemaan kirjallisuutemme keskeisiä teoksia ja teemoja ja opit arvioimaan niiden merkitystä.

Voit nyt muodostaa kokonaiskuvan suomen kielen, suomalaisen kirjallisuuden ja kulttuurin merkityksestä sekä yksilölle että yhteiskunnalle.

Lisäksi:

• opit tuottamaan kirjallisia ja suullisia tuotoksia kieleen, kirjallisuuteen ja identiteettiin liittyvistä teemoista

• kertaat kielenhuoltoon liittyviä asioita.

Tukenasi kurssilla ovat etälukion Historian kurssi 3 sekä Äidinkielen ja kirjallisuuden kurssi 4.

”Ehdotus kurssin tehtäviksi”

Ylen Abitreenit-sivulla on harjoituksia, joista sinun kannattaa valita sellaisia, joissa sinulla on ollut esimerkiksi opettajasi tai ohjaajasi antaman palautteen perusteella ongelmia.

”Kurssin tavoitteet”

ÄIDINKIELI
Kurssin etusivu
Kieli ja identiteetti
Suomen kirjallisuus
Kansanrunous
Kansallisromantiikka
Realismi
Uusromantiikka
Uusrealismi
Modernismi
Sodan jälkeinen aika ja 1950-luvun modernismi
1960-luku Suomen kirjallisuudessa
1970-luku Suomen kirjallisuudessa
Suomen kirjallisuus 1980-luvulta 2000-luvulle
Sanasto
OpetushallitusEtälukio KäyttöehdotOhjeet