5: Kieli, kirjallisuus ja identiteetti  

Realismi (1880-luku)

Realismia edeltävä romantiikan kausi oli ollut pakoa arjesta mielikuvitukseen, menneisyyteen ja mystiikkaan. Vaikka J. L. Runeberg ja Aleksis Kivi olivatkin kuvanneet suomalaisia yksilöitä ja yhteisöjä — Suomen kansaa — he olivat kuvanneet niitä romantisoiden, Kivi jo realistisestikin.

Realistit kuvasivat 1800-luvun lopun kansaa ja oloja realistisesti — tarvittaessa kantaa ottaen.

realisti = mm. todellisuudentajuinen, tosiseikkoihin nojaava ihminen

realistinen = mm. todellisuuden mukainen, tosiasioihin ja -oloihin perustuva, kaunistelematon; todellisuudentajuinen

Historiallista taustaa realismin synnylle Suomessa tarjoaa mm. etälukion Historian 3. kurssi.

Realismitietoutta voit kerrata myös etälukion Äidinkielen ja kirjallisuuden 4. kurssin sivujen avulla. Lisäksi perehdyt todellisuutta kuvaavaan taiteeseen sekä pohdit realismin suhdetta pienen yksilön ongelmiin.

Yhteiskunnan epäkohdista yksilön ongelmiin

Kun kansallisromantiikka kuvasi suomalaista ihannoiden, realismi keskittyi mm. teollistumisen mukanaan tuomiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin — kuvauskohteena tavallinen ihminen.

Keskeisimpiä realistikirjailijoita:

Minna Canth (1844—1897)
Juhani Aho (1861—1921)
Teuvo Pakkala (1862—1925)
Arvid Järnefelt (1861—1932)

Mediasta ja nykyrealismista voit lukea etälukion Äidinkielen ja kirjallisuuden 4. kurssin sivulta.


ÄIDINKIELI
Kurssin etusivu
Kieli ja identiteetti
Suomen kirjallisuus
Kansanrunous
Kansallisromantiikka
Realismi
Realismi
Minna Canth
Juhani Aho
Teuvo Pakkala
Arvid Järnefelt
Uusromantiikka
Uusrealismi
Modernismi
Sodan jälkeinen aika ja 1950-luvun modernismi
1960-luku Suomen kirjallisuudessa
1970-luku Suomen kirjallisuudessa
Suomen kirjallisuus 1980-luvulta 2000-luvulle
Sanasto
OpetushallitusEtälukio KäyttöehdotOhjeet