M A A N T I E T E E N   A N I M A A T I O I T A

Tähtitiede

Meteorologia

Geologia

 Tervetuloa

Maantieteen animaatioiden tarkoitus on auttaa sinua ymmärtämään paremmin erilaisten ilmiöiden etenemistä ja vaiheita. Animaatioiden ohessa kerrotaan myös sanallisesti ilmiön etenemisestä.

Eräitä ilmiöiden vaiheita on yksinkertaistettu ja toisaalta osa esitetään tarkemmin kuin käyttämässäsi oppikirjassa. 

Animaatiot on toteutettu Flash-tekniikalla. Jokainen animaatio avautuu omaan selainikkunaan, tämän tervetuloa-sivun jäädessä taustalle avoimeksi.

Ajoittain pystyt vaikuttamaan animaation etenemiseen animaation alaosasta löytyvillä navigointitoiminnoilla: pysäytä, jatka, peruuta.

Havainnollisia oppimishetkiä!

BIOLOGIAN ANIMAATIOITA TESTAA FLASH SULJE