1: Eliömaailma
Evoluutiota, ekologiaa ja biodiversiteettiä!

Neitoperhonen
Neitoperhonen. (Kuva Päivi Korhonen)

Tervetuloa Etälukion biologian Eliömaailma –kurssille! Kurssin tavoitteena on tutustua lukion biologian kahteen keskeiseen aihealueeseen — evoluutioon ja ekologiaan. Alussa tarkastellaan kuitenkin hiukan eliöiden yhteisiä ominaisuuksia sekä elämän perusedellytyksiä. Biologisesta tutkimuksesta on yleisesittely.

Evoluutio–osiossa käydään läpi aiheen teoriataustaa, evoluution kulkua ja todisteita sekä tehdään lyhyt katsaus eläinten käyttäytymiseen evoluution näkökulmasta. Elämän kehitystä selvitetään niin kemiallisen kuin biologisen evoluution osalta. Eliömaailman kehityksestä on nostettu esiin keskeisimpiä tapahtumia samoin kuin eliölajien katoamisesta sukupuutoissa. Evoluution tarkastelu päättyy eliökunnan luokitteluun ja nykyisin elävän lajiston esittelyyn.

Ekologia tutkii, kuinka luonto toimii. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat tällöin eri lajien populaatiot sekä niiden menestykseen vaikuttavat abioottiset ja bioottiset tekijät. Ekologiaa käsitellään populaatiotason lisäksi eliöyhteisö– ja ekosysteemitasolla. Kurssin viimeisenä osiona on katsaus luonnon monimuotoisuuteen. Koko kurssiin on koottu toteutukseltaan ja vaativuudeltaan vaihtelevia tehtäviä, joiden ratkaisemiseen tarvitset myös oppikirjan tietoja. Mielenkiintoisia opiskeluhetkiä Eliömaailman parissa.


BIOLOGIA
Kurssin etusivu
Mitä elämä on?
Biologia tieteenä
Evoluutio
Elämän kehitysvaiheita
Eliökunnan luokittelu
Miten luonto toimii?
Ekologian tarkastelutasot
Luonnon monimuotoisuus
Sivukartta
OpetushallitusEtälukio KäyttöehdotOhjeet