1: Eliömaailma
Evoluutio

Evoluutiolla tarkoitetaan populaatioiden ja lajien vähittäistä perinnöllistä muuttumista niin, että ne sopeutuvat yhä paremmin vallitseviin ympäristöoloihin. Lajin muodostavat kaikki ne yksilöt, jotka pystyvät lisääntymään keskenään ja saamaan lisääntymiskykyisiä jälkeläisiä. Samaan aikaan samalla alueella elävät saman lajin yksilöt muodostavat populaation. Evoluution edellytys on muuntelu. Muuntelua on perintötekijöiden aiheuttama yksilöiden välisistä eroista johtuva perinnöllinen eli geneettinen muuntelu ja ympäristön aikaansaama muovautumismuuntelu. Perinnöllinen muuntelu on seurausta mutaatioista ja rekombinaatiosta. Mutaatiot tuottavat uudenlaisia alleeleja populaation geenivarastoon. Rekombinaatiossa on kyse uusien alleeliyhdistelmien synnystä, jota tapahtuu sukusolujen syntyessä meioosissa ja sukusolujen yhtyessä hedelmöityksessä.

Tehtävä 1. Mikä tai mitkä tekijät tuottavat perinnöllistä muuntelua
  1. suvuttomassa lisääntymisessä?
  2. suvullisessa lisääntymisessä?
Muovautumismuuntelua tapahtuu, kun ympäristö aiheuttaa yksilöiden välisiä eroja, mutta geenit asettavat rajat tälle muuntelulle — esimerkiksi mänty ei kasva satametriseksi, vaikka sitä kuinka kasteltaisiin ja lannoitettaisiin. Muovautumismuuntelu täydentää perinnöllistä muuntelua ja lisää eliöiden mahdollisuuksia pärjätä erilaisissa ympäristöissä. Luonnonvalinta on toinen evoluution edellytys. Se johtaa niiden yksilöiden runsastumiseen populaatiossa, jotka sopeutuvat perimältään parhaiten elinympäristöönsä, sillä nämä yksilöt saavuttavat muita useammin lisääntymisiän ja saavat eniten jälkeläisiä. Tästä seuraa, että näiden yksilöiden perimän eli genomin alleelit yleistyvät populaatiossa.
Mänty
Tämän männyn vasemmalla puolella kasvoi aiemmin metsä, joka on nyt hakattu.
Aiemman metsän varjostuksen vuoksi mänty on kasvattanut pitkiä oksia vain
oikealle puolelle avonaisen tien päälle. Se on siis sopeutunut ympäristöönsä
geeniensä määrittämissä rajoissa.
(Kuva Päivi Korhonen)


Tässä osiossa opit, miten ja miksi evoluutiota tapahtuu ja mitä todisteita siitä voimme löytää ympäriltämme. Käsittelemme lyhyesti myös eläinten käyttäytymistä evoluution näkökulmasta.

YLE Multiradio ja Opetushallitus ovat tuottaneet myös radio-ohjelman (kesto noin 30 min), jossa selvitetään perusasioita evoluutiosta. Ohjelma on kuunneltavissa Multiradion sivuilla.

Vastaus

Seuraava
BIOLOGIA
Kurssin etusivu
Mitä elämä on?
Biologia tieteenä
Evoluutio
Evoluutioteoriat
Evoluutio toiminnassa
Eläinten käyttäytyminen
Evoluution todisteet
Elämän kehitysvaiheita
Eliökunnan luokittelu
Miten luonto toimii?
Ekologian tarkastelutasot
Luonnon monimuotoisuus
Sivukartta
OpetushallitusEtälukio KäyttöehdotOhjeet