1: Eliömaailma
Eliökunnan luokittelu

Ihminen pyrkii luokittelemaan asioita jäsentääkseen suuria tietomääriä. Maailmassa elävää valtavaa määrää eliöitä on ryhmitelty muun muassa käytännön tarpeiden mukaan, esimerkiksi myrkyllisiin kasveihin ja ravinnoksi kelpaaviin kasveihin. Carl von Linné loi 1700–luvulla ensimmäisen kattavan tieteellisen luokituksen, joka perustui eliöiden rakenteiden samankaltaisuuteen. Linnén kehittämä eliöiden nimeämiskäytäntö on edelleen käytössä. Käytännön mukaan kaikille tunnetuille eliöille annetaan kaksiosainen tieteellinen nimi, joka koostuu suku– ja lajinimestä. Esimerkiksi talitiainen kuuluu tiaisten sukuun Parus, ja sen lajinimi on major, joten talitiaisen tieteellinen nimi on Parus major.

Nykyisin eliökunnan luokitteluun käytetään hierarkkista järjestelmää, joka perustuu eliöiden sukulaisuussuhteisiin. Eläinkunnassa ylintä hierarkiatasoa kutsutaan pääjaksoksi. Kasvikunnassa vastaava taso on kaari. Pääjaksoja ovat esimerkiksi selkäjänteiset, nilviäiset ja niveljalkaiset, kaaria taas sammalet ja siemenkasvit. Pääjaksot ja kaaret jaetaan luokiksi, luokat lahkoiksi, lahkot heimoiksi ja heimot suvuiksi. Lähisukuiset lajit, jotka polveutuvat yhteisestä kantamuodosta, kuuluvat samaan sukuun.

  Ihminen Gorilla
Kunta Eläinkunta (Animalia) Eläinkunta (Animalia)
Pääjakso Selkäjänteiset (Chordata) Selkäjänteiset (Chordata)
Luokka Nisäkkäät (Mammalia) Nisäkkäät (Mammalia)
Lahko Kädelliset (Primates) Kädelliset (Primates)
Heimo Hominidae Pongidae
Suku Homo Gorilla
Laji Homo sapiens Gorilla gorilla

Koska luokittelu perustuu sukulaisuussuhteisiin, se kuvastaa evoluution kulkua. Lajit, jotka ovat eriytyneet toisistaan eli lajiutuneet viimeiseksi, kuuluvat samaan sukuun ja niillä on siis yhteinen kantamuoto. Samaan heimoon kuuluvilla lajeilla on kaukaisempi yhteinen kantamuoto, josta kaikki tiettyyn heimoon kuuluvat lajit ovat evoluution kuluessa polveutuneet. Samalla periaatteella heimot, jotka ovat lähempää sukua toisilleen kuin muut heimot, kuuluvat samaan lahkoon. Näin hierarkiassa voidaan periaatteessa edetä esimerkiksi kaikkien eläinten kantamuotoon asti. Tuosta kantamuodosta polveutuvat kaikki nykyiset eläinkunnan eläimet. Yllä olevasta taulukosta voi nähdä, että ihminen ja gorilla ovat sen verran kaukaisia sukulaislajeja, että ne luetaan eri heimoihin, mutta kuitenkin niin läheisiä, että ylempänä hierarkiassa ne luetaan kuuluviksi samaan kädellisten lahkoon.

Koko eliökunnan sukulaisuusssuhteiden selvittäminen luokittelua varten on hyvin haasteellinen tehtävä. Tiedon karttuessa luokittelu tarkentuu edelleen jatkuvasti. Biologian alaa, jossa selvitetään eliöiden sukulaisuussuhteita luokittelua varten, kutsutaan systematiikaksi. Eliöiden tieteellistä kuvaamista, luokittelua ja nimeämistä voidaan kutsua myös taksonomiaksi.

Tehtävä 1. Alla on kuvat kahdeksasta kuvitteellisesta lajista, joita kutsumme tässä madoiksi. Lajien sukulaisuussuhteiden selvittämiseksi systematiikan asiantuntija on aloittanut matojen sukupuun piirtämisen, mutta työ on jäänyt kesken. Seitsemän madon yhteiseksi kantamuodoksi on fossiililöytöjen perusteella paljastunut seitsenjaokkeinen jalaton ja väritön laji, joka on jo sijoitettu paikalleen sukupuun tyveen. Evoluution kuluessa on tapahtunut lajiutumista siten, että uusille lajeille on kehittynyt rakenteellisia muutoksia esimerkiksi jalat, silmät, pää, uusi väritys jne. Tällainen lajiutuminen näkyy sukupuussa uutena haarana, johon voidaan merkitä kehittyneet uudet ominaisuudet. Tehtävänäsi on selvittää, mihin kohtaan sukupuuta loput lajeista kuuluvat. Piirrä vastauksesi paperille.
Sukupuu

Vastaus

Tässä luvussa tutustut nykyisin maapallolla elävään lajistoon. Koska eliöryhmiä on paljon ja tunnettuja sekä tieteelle tuntemattomia lajeja on hyvin runsaasti, seuraavassa keskitytään vain muutamien eliöryhmien tarkempaan tarkasteluun.

Seuraava
BIOLOGIA
Kurssin etusivu
Mitä elämä on?
Biologia tieteenä
Evoluutio
Elämän kehitysvaiheita
Eliökunnan luokittelu
Kasvit ja selkärangattomat
Selkäjänteiset
Miten luonto toimii?
Ekologian tarkastelutasot
Luonnon monimuotoisuus
Sivukartta
OpetushallitusEtälukio KäyttöehdotOhjeet