1: Eliömaailma
Evoluutio toiminnassa

Tehtävä 1. Mitä tarkoittavat käsitteet mikro–, makro– ja megaevoluutio?

Synteettisen evoluutioteorian mukaan populaation alleelikoostumus muuttuu sukupolvesta toiseen. Tämä johtuu siitä, että parhaiten kulloinkin vallitseviin ympäristöoloihin sopeutuneet yksilöt saavat eniten jälkeläisiä. Tähän kehitykseen vaikuttavia tekijöitä kutsutaan evoluution ohjaajiksi. Näitä ovat valinta, geenivirta, isolaatio, migraatio ja sattuma. Tärkein evoluution ohjaaja useimmissa populaatioissa on valinta, jota tavataan useaa tyyppiä. Valinnan eri tyypit vaikuttavat populaation alleelien lukusuhteisiin eri tavoin.
 1. Tasapainottava valinta
  • toimii, kun populaatio on jo hyvin sopeutunut vallitseviin oloihin
  • karsii populaation äärityyppejä, joilla on heikompi sopeutumiskyky
  • on yleistä ympäristöoloissa, jotka ovat pitkään olleet muuttumattomat.
  • Esimerkki tasapainottavasta valinnasta:
   Animaatio
 2. Suuntaava valinta
  • muuttaa populaation alleelien lukusuhteita suuntaan, joka tehostaa sopeutumista
  • toimii populaation siirtyessä uudelle alueelle tai ympäristöolojen muuttuessa
  • on yleistä tilanteessa, jossa populaatio ei ole vielä sopeutunut kunnolla ympäristöönsä.
  • Esimerkki suuntaavasta valinnasta:
   Animaatio
 3. Hajottava valinta
  • toimii tilanteessa, jossa ympäristöolot populaation elinalueella muuttuvat kahteen eri suuntaan
  • suosii populaation ääripäitä ja lisää sen perinnöllistä muuntelua
  • voi hajottaa populaation osiin ja johtaa vähitellen uusien lajien syntyyn.
  • Esimerkki hajottavasta valinnasta:
   Animaatio
 4. Sukupuolivalinta
  • toimii, kun sukupuoleen liittyvät ominaisuudet ovat merkittäviä
  • kaksi alatyyppiä:
   1. tyyppi koskee saman sukupuolen edustajien kilpailua keskenään (esimerkiksi lintukoiraiden kilpailu lisääntymisoikeudesta soitimella)
   2. tyyppi liittyy vastakkaisen sukupuolen suorittamaan valintaan (esimerkiksi lintunaaraiden kumppanin valinta koiraiden laulutaidon tai höyhenpeitteen näyttävyyden perusteella)
  • voi olla luonteeltaan tasapainottavaa, suuntaavaa tai hajottavaa.
Toinen evoluutiota ohjaava tekijä on geenivirta, jossa eri alueilla elävien saman lajin populaatioiden välillä siirtyy geenejä siitepölyn, siementen, itiöiden ja yksilöiden välityksellä. Lajille sopimattomat ympäristöt, kuten vuoristot tai vesistöt, voivat jakaa lajin populaation osiin ja toimia niiden välisen geenivirran estävänä tekijänä. Tätä kutsutaan maantieteelliseksi eristykseksi eli isolaatioksi. Tällaisessa tilanteessa saman lajin erillään olevat populaatiot voivat kehittyä mutaatioiden ja luonnonvalinnan seurauksena omiksi alalajeikseen ja lopulta itsenäisiksi lajeiksi. Tapahtuu siis lajiutumista, joka on evoluutiossa keskeistä.

Animaatio Maantieteellinen isolaatio


Tehtävä 2. Uusia lajeja syntyy isolaation myötä. Mitä muita syitä lajiutumiseen on?

Tehtävä 3. Mitä ovat lisääntymisesteet eli isolaatiomekanismit?

Eliöiden siirtymistä alueelta toiselle kutsutaan migraatioksi. Se voi olla luonteeltaan aktiivista, kuten muuttolintujen muutto, tai passiivista, esimerkiksi ajelehtimista tuulen mukana. Näin migraatio toimii evoluution ohjaajana siirtäessään sekä yksilöitä että niiden perimää populaatiosta toiseen. Sopeutumislevittäytyminen eli adaptiivinen radiaatio on seurausta migraatioista: uudelle alueelle levittäytynyt osa alkuperäisestä populaatiosta kehittyy aikojen kuluessa omaksi lajikseen. Näin on syrjäisille alueille, kuten Galapagossaarille, syntynyt useita kotoperäisiä eli endeemisiä lajeja, joita ei tavata missään muualla.

Evoluutiota ohjaa myös sattuma. Sattuman kautta hyödyllisen mutaation omaavat yksilöt voivat hävitä populaatiosta esimerkiksi tulivuorenpurkauksen yhteydessä. Sattuma voi siis ohjata evoluutiota aivan uuteen suuntaan. Tätä kehitystä kutsutaan geneettiseksi ajautumiseksi. Sattuman vaikutus on voimakas erityisesti pienissä populaatioissa, kun taas valinta tarvitsee suuria yksilömääriä toimiakseen tehokkaasti.

Vastaus

Takaisin Seuraava
BIOLOGIA
Kurssin etusivu
Mitä elämä on?
Biologia tieteenä
Evoluutio
Evoluutioteoriat
Evoluutio toiminnassa
Eläinten käyttäytyminen
Evoluution todisteet
Elämän kehitysvaiheita
Eliökunnan luokittelu
Miten luonto toimii?
Ekologian tarkastelutasot
Luonnon monimuotoisuus
Sivukartta
OpetushallitusEtälukio KäyttöehdotOhjeet