2: Solu ja perinnöllisyys
Monohybridiristeytykset - erikoistapaukset

Kaikki alleelit eivät ole resessiivisiä tai dominoivia. Yhteisvallitsevassa periytymisessä molemmat tietyn geenin alleelit ovat dominoivia ja ilmenevät yksilön fenotyypissä. Tällä tavoin periytyy esimerkiksi ihmisen AB-veriryhmä. Välimuotoisessa eli intermediaarisessa periytymisessä genotyypiltään heterotsygootin jälkeläisen fenotyyppi on homotsygoottien vanhempien välimuoto kuten punaisen ja valkoisen ihmekukan risteytymisestä syntyvät vaaleanpunaiset kukat.

Letaalitekijöiksi sanotaan sellaisia geenin alleeleja, jotka homotsygootteina periytyessään aiheuttavat yksilön kuoleman sikiövaiheessa tai viimeistään ennen lisääntymisiän saavuttamista. Esimerkiksi hiirelle keltaisen karvan värin aiheuttava geenin alleeli on värin suhteen dominoiva, mutta letaalitekijän siitä tekee vasta tilanne, jossa molemmilta vanhemmilta peritään keltaisen karvan värin alleeli. Elinkykyisiä väriltään keltaisia hiiriä syntyy vain, kun ne ovat karvan värin geenin suhteen heterotsygootteja.

Tehtävä 1. Hevosen karvan väri määräytyy yhden geenin perusteella siten, että kermanvärisillä hevosilla on alleelipari VkVk, punaruskeilla rautiailla VpVp ja voikoilla VkVp. Kaksi hevosjalostajaa, Aapo ja Aili, päättivät kilpailla keskenään siitä, kumpi tuottaa enemmän voikko-varsoja omistamillaan hevosilla. Aapolla on käytettävissään seuraavat hevoset: kaksi tammaa, joista toinen on kerman- ja toinen voikonvärinen, sekä ori, jonka perimä karvan värin suhteen on voikko. Aili puolestaan omistaa seuraavat hevoset: ori, joka on punaruskea rautias, ja tammat, joiden värit ovat kerma ja rautias. Oletetaan, että jokainen astutetuista tammoista synnyttää yhden jälkeläisen. Mitkä ovat jalostajien välisen kilpailun mahdolliset lopputulokset? Mikä on kilpailun todennäköisin lopputulos?

Vastaus

Multippeleilla alleeleilla tarkoitetaan tilannetta, jossa yhdestä geenistä esiintyy populaatiossa useampi kuin kaksi muotoa. Jokaisella yksilöllä on kuitenkin perimässään ainoastaan kaksi näistä eri alleelivaihtoehdoista. Gerbiilin turkin väriin vaikuttavasta geenistä tunnetaan useampi kuin kaksi muotoa, joten turkin väri on multippeleiden alleelien määräämä ominaisuus.

Sukupuolikromosomeissa esiintyy muihinkin kuin sukupuoliominaisuuksiin vaikuttavia geenejä. Nainen on sukupuolikromosomeiltaan tyyppiä XX ja mies XY. Tästä johtuen miehen X-kromosomissa esiintyvästä geenistä riittää yksikin resessiivinen alleeli, jotta sen määräämä ominaisuus näkyy ilmiasussa. Naisella taas vaaditaan saman geenin kaksi resessiivistä alleelia, jotta hän ilmentäisi tuota peittyvää ominaisuutta. Periytymistä kuvaavan sukupuun avulla voidaan ennustaa todennäköisyys sille, että lapsi ilmentää jonkin tietyn geenin säätelemää ominaisuutta. Sukupuun avulla selviävät sellaiset seikat kuin periytyykö ominaisuus muissa kuin sukupuolikromosomeissa eli autosomeissa vai juuri sukupuolikromosomeissa ja tapahtuuko tämä resessiivisesti vai dominoivasti.

Tehtävä 2. Sukupuoli vaikuttaa siihen, kuinka punavihersokeus periytyy. Piia, Simo ja Jari ovat sisaruksia. Heillä ja heidän vanhemmillaan ei ole punavihervärisokeutta. Sisarusten isovanhemmilla ei myöskään ilmene tätä, mutta sitä vastoin heidän äitinsä veli on värisokea. Lisäksi tämän värisokean enon ainoa lapsi, Arto, on terve. Onko jollakin serkuksista Arto, Piia, Simo ja Jari mahdollisuus saada värisokeita lapsia, jos he saavat lapsia sellaisen ihmisen kanssa, jonka suvussa ei esiinny värisokeutta? Jos on, niin kenellä tai keillä ja miksi? Piirrä sukupuu.

Vastaus

Takaisin Seuraava
BIOLOGIA
Kurssin etusivu
Solun rakenne
Solun toiminta
Perinnöllisyyden perusteet
Monohybridiristeytykset - perusteet
Monohybridiristeytykset - erikoistapaukset
Dihybridiristeytykset
Tekijäinvaihdunta
Perimän ja ympäristön vaikutus yksilöön
Populaatiogenetiikka ja evoluutioteoriat
Kertaustehtäviä
Sivukartta
OpetushallitusEtälukio KäyttöehdotOhjeet