2: Solu ja perinnöllisyys
Pieniä soluja ja suuria sukulinjoja!

Elämä maapallolla perustuu fotosynteesiin
(Kuva Petri Liuha)

Tervetuloa Etälukion biologian Solu ja perinnöllisyys -kurssille! Kurssissa on kaksi selkeää kokonaisuutta: Ensin keskitytään eri solutyyppeihin, niiden ominaisuuksiin ja eroihin. Tässä solun toimintaa käsittelevässä osassa käydään läpi solun vuorovaikutusta ympäristönsä kanssa sekä solun energiataloutta. Lisäksi opitaan, miten solun toimintaa ohjataan ja säädellään sekä kuinka solut lisääntyvät. Toinen osa käsittelee perinnöllisyyttä. Aluksi tutustutaan perinnöllisyystieteen peruskäsitteisiin, jotka toimivat kuin työkaluina jäljempänä seuraavien asioiden jäsentämisessä.

Mono- ja dihybridiristeytyksiä tarkastellaan runsaiden ja monipuolisten tehtävien kautta, jotka sopivat niin aiheeseen ensi kertaa perehtyvälle kuin ylioppilaskokeisiin kertaavalle, sillä tehtäviä löytyy eri vaikeusasteilta. Kurssin loppupuolella perinnöllisyyttä yhdistetään ekologiaan ja evoluutioon osittain kerraten aikaisemmin opittua. Lopusta löytyy vielä kertaustehtäviä, jotka yhdistävät biologian eri osa-alueita ja laajentavat näkökulmaa arkielämänkin puolelle. Inspiroivia ja oivaltavia hetkiä solun ja perimän aiheiden parissa!


BIOLOGIA
Kurssin etusivu
Solun rakenne
Solun toiminta
Perinnöllisyyden perusteet
Perimän ja ympäristön vaikutus yksilöön
Populaatiogenetiikka ja evoluutioteoriat
Kertaustehtäviä
Sivukartta
OpetushallitusEtälukio KäyttöehdotOhjeet