2: Solu ja perinnöllisyys
Monohybridiristeytykset - perusteet

Monohybridiristeytyksissä tarkastellaan yhden ominaisuusparin periytymistä. Otetaan esimerkiksi marsun turkinväri: siinä musta on vallitseva eli dominoiva ominaisuus ja valkoinen väri on resessiivinen eli peittyvä. Marsun turkinväri on geenin aikaansaama ilmiasu eli fenotyyppi, jonka periytymistä seurataan aloittaen kahdesta genotyypiltään homotsygootista eli perimältään samanperintäisestä yksilöstä, joita kutsutaan P-polveksi. Kirjainsymboli valitaan peittyvää ominaisuutta kuvaavan sanan etukirjaimen perusteella. Vallitsevan ominaisuuden suhteen homotsygootin yksilön perimää merkitään kirjainyhdistelmällä VV (v = valkoinen), ja siinä käytetään isoja kirjaimia. Tällainen marsu on perinyt turkinväriin vaikuttavasta geenistä mustan värin aiheuttavan dominoivan alleelin molemmilta vanhemmiltaan. Vastaavasti valkoista turkinväriä fenotyypiltään ilmentävän marsun genotyyppi kirjoitetaan vv, koska se on perinyt turkinvärin geenistä molemmilta vanhemmilta peittyvän eli resessiivisen alleelin, jota merkitään pienellä kirjaimella.

P-polven genotyypit: VV × vv

v
V Vv

Molemmilla P-polven vanhemmilla syntyy siis turkinvärin määräävän geenin suhteen ainoastaan yhdenlaisia sukusoluja, joten kaikki F1-polven yksilöt ovat heterotsygoottista genotyyppiä Vv ja fenotyypiltään samanlaisia: niiden turkki on musta. Risteytyksessä toteutuu Mendelin 1. sääntö eli yhdenmukaisuussääntö, jonka mukaan kaikki F1-polven yksilöt ovat keskenään samanlaisia.

Tehtävä 1. Pisamakasvoinen nainen avioitui pisamattoman miehen kanssa. Tuleeko kaikista heidän lapsistaan pisamakasvoisia? Pisamaisuus on vallitseva ominaisuus. Perustele vastauksesi.

Vastaus

Seuraavaksi risteytetään kaksi edellisen marsu-esimerkin jälkeläistä eli F1-polven genotyypiltään heterotsygoottista eli eriperintäistä (Vv) yksilöä. Ne ovat siis ilmiasultaan eli fenotyypiltään mustia, koska niissä näkyy vallitseva turkinvärin alleeli V.

F1-polven genotyypit: Vv × Vv

V v
V VV Vv
v Vv vv

Risteytykseen pätee Mendelin 2. sääntö eli erkanemissääntö, jonka mukaan risteytettäessä kaksi F1-polven genotyypiltään tietyn geenin suhteen eriperintäistä, heterotsygoottia yksilöä saadaan fenotyypiltään erilaisia F2-polven jälkeläisiä tietyissä lukusuhteissa. Monohybridiristeytyksen tapauksessa tämä lukusuhde on 3:1. Kolme neljästä mahdollisesta perimästä on fenotyypiltään mustia (VV, Vv, Vv) ja yksi valkoinen (vv).


Takaisin Seuraava
BIOLOGIA
Kurssin etusivu
Solun rakenne
Solun toiminta
Perinnöllisyyden perusteet
Monohybridiristeytykset - perusteet
Monohybridiristeytykset - erikoistapaukset
Dihybridiristeytykset
Tekijäinvaihdunta
Perimän ja ympäristön vaikutus yksilöön
Populaatiogenetiikka ja evoluutioteoriat
Kertaustehtäviä
Sivukartta
OpetushallitusEtälukio KäyttöehdotOhjeet