2: Solu ja perinnöllisyys
Solukalvon toiminta

Solukalvo päästää valikoivasti erilaisia aineita lävitseen, joten sitä kutsutaan puoliläpäiseväksi kalvoksi. Solukalvo ylläpitää solun oikeaa kemiallista koostumusta. Solukalvo on rakentunut kahdesta fosfolipidikerroksesta. Lisäksi solukalvossa esiintyy kalvoproteiineja, joihin voi olla liittyneenä hiilihydraattiketjuja.

Kalvoproteiinit voivat toimia useassa eri tehtävässä: proteiinikanavina, kuljettaja-, tunnistaja- ja reseptori- eli vastaanottajaproteiineina sekä entsyymeinä. Proteiinikanavat avustavat aineita siirtymään kanavia pitkin solukalvon läpi. Kuljettajaproteiinit osallistuvat aineiden aktiiviseen kuljetukseen solukalvon läpi kiinnittymällä esimerkiksi sokereihin ja aminohappoihin solukalvon toisella pinnalla, kuljettamalla yhdisteet läpi ja vapauttamalla ne solukalvon toisella puolella. Tunnistajaproteiinit nimensä mukaan tunnistavat vieraiden solujen proteiineja. Tämä voi johtaa hylkimisreaktioon elinsiirron yhteydessä. Kemiallisten viestien vastaanotosta huolehtivat reseptoriproteiinit. Jokaisella hormonilla on omassa kohdesolussaan vastaanottajaproteiini, joka tunnistaa kyseiseen soluun vaikuttavan hormonin.


Animaatio Aineiden kuljetus solukalvon läpiTehtävä 1. Mitä ovat endo-, ekso-, fago- ja pinosytoosi?

Tehtävä 2. Vertaile, miten ionit ja vesi siirtyvät solukalvon läpi.

Tehtävä 3. Mihin suuntaan vesi kulkee makean veden kalan kiduksissa ja miksi? Miten päin veden liike on suolaisessa merivedessä uivalla kalalla?


Vastaus

Takaisin Seuraava
BIOLOGIA
Kurssin etusivu
Solun rakenne
Solun toiminta
Solun toiminnalle tärkeät orgaaniset yhdisteet
Solukalvon toiminta
Energian sitominen solussa
Energian vapauttaminen solussa
Solujen toiminnan ohjaaminen
Entsyymit
Solujen lisääntyminen
Suvuton ja suvullinen lisääntyminen
Perinnöllisyyden perusteet
Perimän ja ympäristön vaikutus yksilöön
Populaatiogenetiikka ja evoluutioteoriat
Kertaustehtäviä
Sivukartta
OpetushallitusEtälukio KäyttöehdotOhjeet