2: Näin asiat hoituvat
Lähitulevaisuuden ilmaiseminen: IR + A + INFINITIIVI

Tulevaisuuden tapahtumista puhuttaessa espanjassa käytetään joko preesensiä, ns. IR-futuuria tai varsinaista futuuria. Näistä viimeksi mainittu on pääasiassa kirjallinen verbimuoto kun taas kaksi ensimmäistä esiintyvät erityisesti puhekielessä. IR-futuuri muodostetaan taipuvan apuverbin (ir) ja pääverbin perusmuodon eli infinitiivin avulla. Verbien väliin sijoitetaan prepositio a.
 
VOY    
VAS   trabajar
VA a correr
VAMOS   salir
VAIS    
VAN    

IR-futuurilla ilmaistaan paitsi lähitulevaisuudessa tapahtuvaa tekemistä, myös aikomista ja menemistä.

Voy a comer. Syön kohta. / Aion syödä. / Menen syömään.

Vamos a comprar pan. Ostamme kohta leipää. / Aiomme ostaa leipää. /
Menemme ostamaan leipää.

Viitattaessa menneisyyteen, ir-apuverbi muutetaan imperfektiin, ei koskaan preteritiin.

Íbamos a comprar una casa nueva. Aioimme ostaa uuden talon.

Kun ir+a+infinitiivi-rakenteeseen liittyy yksi tai useampi objektipronomini, ne voidaan sijoittaa kahteen mahdolliseen paikkaan: taipuvan apuverbin eteen tai perusmuodossa eli infinitiivissä olevan pääverbin jälkeen, yhteen kirjoitettuna.

Vas a vender tu coche. Myyt pian autosi. / Aiot myydä autosi.
- Lo vas a vender. / Vas a venderlo. Myyt sen pian. / Aiot myydä sen.

Vamos a enviar esta carta a nuestros amigos.  Lähetämme pian /Aiomme lähettää ystävillemme kirjeen.
- Se la vamos a enviar. / Vamos a enviársela. Lähetämme /Aiomme lähettää heille sen.

Tarvittaessa lisätään painomerkki, jotta paino olisi verbillä samalla tavulla kuin ilman pronominien lisäystä.

Lähimenneisyyden ilmaiseminen: ACABAR+DE+INFINITIIVI

Varsinaisten menneen ajan aikamuotojen (mm. preteriti ja imperfekti) lisäksi espanjassa on olemassa rakenne, jolla voidaan ilmaista aivan äsken päättynyttä tekemistä. Suomeksi rakenne kääntyy perfektillä: ”olen juuri tehnyt”.
 
ACABO    
ACABAS   empezar
ACABA de volver
ACABAMOS   salir
ACABÁIS    
ACABAN    

Mis padres acaban de volver del extranjero. Vanhempani ovat juuri palanneet ulkomailta.

Viitattaessa menneisyyteen, acabar-apuverbi muutetaan imperfektiin, ei koskaan preteritiin. Suomeksi rakenne kääntyy pluskvamperfektillä.

Acababa de ducharme cuando me llamaste. Olin juuri käynyt suihkussa, kun soitit minulle.

Samoin kuin lähitulevaisuuden IR+a+infinitiivi- rakenteen, myös ACABAR+de+infinitiivi –rakenteessa on mahdollista sijoittaa objektipronomini kahteen paikkaan, taipuvan apuverbin eteen tai pääverbin perusmuodon eli infinitiivin jälkeen.

Acabas de empezar el trabajo. Olet juuri aloittanut työn.
- Lo acabas de empezar. / Acabas de empezarlo. Olet juuri aloittanut sen.

Acaban de leer un cuento a los niños. He ovat juuri lukeneet lapsille sadun.
- Se lo acaban de leer. / Acaban de leérselo. He ovat juuri lukeneet heille sen.

Tarvittaessa lisätään painomerkki, jotta paino olisi verbillä samalla tavulla kuin ilman pronominien lisäystä.

TakaisinSeuraava

ESPANJA
Kurssin etusivu
Sukulaisuussuhteet
Kellonajat
Värit
Kaupungissa
Pankissa
Majoittuminen
Vaatteet
Aamiainen
Lounas ja päivällinen
Kaksi tarinaa
Kysymyssanat
Paikan adverbit
Henkilöobjekti
Gerundi

Lähitulevaisuus -menneisyys

Ir a / Acabar de
Kielioppikartta
Sanasto


 

OpetushallitusEtälukio KäyttöehdotOhjeet