7: Kulttuuri

Imperativo del español

Imperatiivin muodostus
 
AR-verbeillä päätteet ovat a ja ad. ¡Habla! ¡Hablad!
ER-verbien päätteet ovat e ja ed. ¡Come! ¡Comed!
IR-verbien päätteet ovat e ja id. ¡Abre! ¡Abrid!

CANTAR CORRER ESCRIBIR
¡Canta! - ¡Cantad! ¡Corre! - ¡Corred! ¡Escribe! - ¡Escribid!

Kahdeksalla verbillä on epäsäännöllinen yksikön 2. persoonan muoto, mutta monikon 2. persoona on säännöllinen:
 
decir hacer poner salir
di - decid haz - haced pon - poned sal - salid
ser tener venir ir(se)
sé - sed ten - tened ven - venid ve(te) - id(os)

Objektipronominin paikka on yleensä verbin edessä. Infinitiivin ja gerundin yhteydessä pronomini voidaan sijoittaa joko verbin eteen:

Lo quiero leer.
tai verbin jälkeen:
Quiero leerlo.
Lo estoy leyendo.
Estoy leyéndolo.
 
Myönteisessä imperatiivissa objektipronomini samoin kuin refleksiivipronomini sijoittuu aina verbin jälkeen, yhteenkirjoitettuna.
 
¡Leelo! - ¡Leedlo!
¡Lávate! - ¡Lavaos!
 
Monikon 2. persoonassa, kun imperatiivimuodon perään liitetään refleksiivipronomini os, päätteen -d putoaa pois, kuten edellä verbissä lavarse - lavaos.

Voit tutustua imperatiivin ja subjunktiivin käyttöön käsky- ja kieltomuodoissa osiossa Käskyt ja kiellot.

TakaisinSeuraava

ESPANJA
Kurssin etusivu
La cultura española
Cultura hispanoamericana
Presente de subjuntivo

Imperatiivi

Käytä imperatiivia
Objektipronominin paikka imperatiivissa
Käskyt ja kiellot
Kielioppikartta
Sanasto


OpetushallitusEtälukio KäyttöehdotOhjeet