7: Kulttuuri

Käskyt ja kiellot

Imperatiivi-osiossa olemme jo tutustuneet käskyjen ja kehotusten muodostamiseen. Imperatiivilla ei kuitenkaan voida ilmaista kieltoja, vaan ne on ilmaistava subjunktiivilla, samoin kuin teitittelykäskyt (yksikön ja monikon 3. persoona).

Alla olevassa kaaviossa imperatiivi-muodot on merkitty sinisellä: vain myönteiset yks. ja mon. 2. persoonat. Muut myönteiset ja kaikki kielteiset muodot ilmaistaan subjunktiivilla.
 
KÄSKYT KIELLOT
yks.1. --- mon.1. (cantemos) yks.1. --- mon.1. (no cantemos)
yks. 2. canta mon.2. cantad yks. 2. no cantes mon.2. no cantéis
yks. 3. cante mon.3. canten yks. 3. no cante mon.3. no canten

Käytettäessä imperatiivimuotoa monikon 1. persoonassa on kyseessä kehotus ”laulakaamme/lauletaan” ja vastaava kielto ”älkäämme laulako/ei lauleta”.

Kolmansissa persoonissa (teitittelyt) siirryttäessä käskystä kieltoon lisätään vain kieltosana no, mutta verbi ei muutu. Toisissa persoonissa lisätään kieltosana ja lisäksi verbi muutetaan imperatiivista subjunktiiviin.

Kieltoja ja käskyjä muodostettaessa pitää myös ottaa huomioon mahdollisten pronominien paikka lauseessa. Kielloissa toimitaan pääsäännön mukaisesti eli pronomini sijoittuu taipuvan verbin eteen. Imperatiivi taas on ainoa ehdoton poikkeus pääsäännöstä: pronomini sijoittuu verbin jälkeen yhteen kirjoitettuna. (Yhteenveto pronominin paikasta lauseessa: kurssi 5, Akkusatiivi- ja datiiviobjekti)

PRONOMININ PAIKKA LAUSEESSA

Toisin kuin suomen kielessä, espanjan objektipronomini sijoittuu pääsääntöisesti verbin eteen, esim.
 
Leo el libro. > Lo leo. (Luen kirjan. Luen sen.)

Pääsääntöön liittyy kuitenkin yksi poikkeus (myönteinen imperatiivi), ja kahdessa muussa tapauksessa (infinitiivi ja gerundi) pronomini on mahdollista sijoittaa myös verbin jälkeen.
 
Kun lauseen verbi on käsky tai kehotus eli myönteisessä imperatiivi- tai subjunktiivimuodossa, objektipronomini sijoittuu verbin jälkeen yhteen kirjoitettuna.

¡Come la manzana!
 
yks. 2. p. ¡Cómela!
yks. 3. p. ¡Cómala!
mon. 1. p. ¡Comámosla!
mon. 2. p. ¡Comedla!
mon. 3. p. ¡Cómanla!

Kun objektipronomini liitetään käskymuodossa olevaan verbiin, verbin tavumäärä kasvaa, joten paino on merkittävä.
Kieltomuodot ilmaistaan subjunktiivilla, ja niiden sanajärjestys noudattaa pääsääntöä.
 
yks. 2. p. ¡No la comas!
yks. 3. p. ¡No la coma!
mon. 1. p. ¡No la comamos!
mon. 2. p. ¡No la comáis!
mon. 3. p. ¡No la coman!

TakaisinSeuraava

ESPANJA
Kurssin etusivu
La cultura española
Cultura hispanoamericana
Presente de subjuntivo
Imperatiivi

Käskyt ja kiellot

Muuta käskyt ja kiellot
La fiesta de Cristina
La fiesta de Cristina - verbilista
Kielioppikartta
Sanasto


OpetushallitusEtälukio KäyttöehdotOhjeet