8: Yhteinen
maapallomme

Imperfecto de subjuntivo (Subjunktiivin imperfekti)

Kurssissa 7 tutustuimme subjunktiivin preesens-muotoon.

Tässä tapaluokassa on myös menneen ajan aikamuotoja, joista yleisimmällä eli imperfektillä on kaksi muotoa. Taivutusvartalo on kaikilla verbeillä yksinkertaisen perfektin monikon 3. persoonan muoto (hablaron, comieron, abrieron) , ja siihen liitetään -ra- tai -se-taivutuspäätteet.
 
  hablar comer abrir
yks.1. hablara comiera abriera
  hablase comiese abriese
yks.2. hablaras comieras abrieras
  hablases comieses abrieses
yks.3. hablara comiera abriera
  hablase comiese abriese
mon.1. habláramos comiéramos abriéramos
  hablásemos comiésemos abriésemos
mon.2. hablarais comierais abrierais
  hablaseis comieseis abrieseis
mon.3. hablaran comieran abrieran
  hablasen comiesen abriesen

Subjunktiivin imperfektiä käytetään samoista syistä kuin preesensiäkin, mutta menneisyyteen viitattaessa.

No le gustó que te fueras tan temprano.
Era imprescindible que le ayudáramos.

Ojalá-alkuisissa toivomuksissa käytetään joko subjunktiivin preesensiä (jos toive on mahdollinen) tai subjunktiivin imperfektiä (jos toive on mahdoton tai turha).

Ojalá (que) haga buen tiempo mañana.
Ojalá (que) tuviera más dinero. (...pero no lo tengo)

Como si-alkuisissa lauseissa (suom. "ikään kuin") käytetään myös yleensä subjunktiivin menneen ajan aikamuotoja.

Se porta como si estuviera loco.

Konditionaalin yhteydessä puhuttiin irreaalisista ehtolauseista eli ns. -isi-lauseista. Tuolloin mainittiin, että si-lauseissa ("jos") ei käytetä konditionaalia, kuten suomessa, vaan subjunktiivin imperfektiä. Lisää tietoa ehtolauseista löydät tämän kurssin osiosta 5.

Si mi casa estuviera lista, sería el hombre más feliz del mundo.
Saldríamos con vosotros, si nos lo pidierais.

Subjunktiivista käytetään lisäksi ns. pluskvamperfektimuotoa, joka muodostetaan haber-verbin subjunktiivin imperfektimuodosta ja pääverbin partisiipin perfektistä.
 
  trabajar comer abrir
yks.1. hubiera trabajado hubiera comido hubiera abierto
  hubiese hubiese hubiese
yks.2. hubieras    
  hubieses    
yks.3. hubiera    
  hubiese    
mon.1. hubiéramos    
  hubiésemos    
mon.2. hubierais    
  hubieseis    
mon.3. hubieran    
  hubiesen    

Tätä aikamuotoa käytetään kuten imperfektiä, mutta viitattaessa menneisyyteen.

Ojalá (que) hubiera tenido más dinero.
Se portaba como si hubiera perdido los nervios.

Irreaalisissa ehtolauseissa, jotka viittaavat menneisyyteen, si-lauseessa on subjunktiivin pluskvamperfekti ja päälauseessa yhdistetty konditionaali.

Pepa se habría alegrado muchísimo, si la hubieras invitado también.

TakaisinSeuraava

ESPANJA
Kurssin etusivu
España
Hispanoamérica

Subjunktiivin imperfekti

Taivuta subjunktiivin imperfektissä
Käytä subj. imperfektiä
Täydennä verbit
Valitse indikatiivi / subjunktiivi 1
Valitse indikatiivi / subjunktiivi 2
Valitse indikatiivi / subjunktiivi 3
Ehtolauseet
Passiiviset rakenteet
Kielioppikartta
Sanasto


OpetushallitusEtälukio KäyttöehdotOhjeet