8: Yhteinen
maapallomme

Ehtolauseet

Konditionaali- ja subjunktiivin imperfekti -kohdissa puhuttiin irreaalisista ehtolauseista eli ns. -isi -lauseista. Tuolloin mainittiin, että si-lauseissa ("jos") ei käytetä konditionaalia, kuten suomessa, vaan subjunktiivin imperfektiä.

Si mi casa estuviera lista, sería el hombre más feliz del mundo.
Saldríamos con vosotros, si nos lo pidierais.

Kaikki ehtolauseet eivät kuitenkaan ole irreaalisia eli totuuden vastaisia. Ns. mahdollisissa ehtolauseissa voidaan käyttää esim. indikatiivin preesensiä (si-lause) sekä futuuria (päälause).
Iré contigo si me esperas un rato. (ks. harjoitus 4.1.)

Aikamuotojen vastaavuus ehtolauseissa
 
si-lause päälause
preesens futuuri
Si puedo vendré
subj. imperfekti konditionaali
Si pudiera vendría
subj. pluskvamperfekti yhdistetty konditionaali
Si hubiera podido habría venido

TakaisinSeuraava

ESPANJA
Kurssin etusivu
España
Hispanoamérica
Subjunktiivin imperfekti

Ehtolauseet

Reaaliset ehtolauseet
Muodosta ehtolauseita
Passiiviset rakenteet
Kielioppikartta
Sanasto


OpetushallitusEtälukio KäyttöehdotOhjeet